Mhpf oordeelt kritisch over de ondernemingen waarin het direct of indirect belegt. Dit doet het pensioenfonds door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door een dialoog te voeren met de betrokken bedrijven. In het tweede kwartaal van 2020 stemde het pensioenfonds op 68% van de 178 aandeelhoudersvergaderingen in een of meerdere voorstellen tegen het advies van de onderneming.

Mhpf belegt € 380 miljoen in aandelen, het merendeel daarvan rechtstreeks. Voor de meer dan 7.000 deelnemers van het fonds wil het hiermee een goed pensioen realiseren. Maar dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo integreert Mhpf in zijn beleggingsbeleid milieu- en sociale factoren en goed ondernemingsbestuur (corporate governance). In februari van dit jaar scherpte Mhpf dit maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid aan. Vanaf april stemt het fonds op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin belegd wordt.

Robeco, een van de meest betrokken vermogensbeheerders van Nederland, bepaalde op basis van het stembeleid van Mhpf en actuele ontwikkelingen hoe Mhpf stemde. Laura Bosch-Ferreté is Active Ownership Analyst bij Robeco en vertelt daarover. “We kijken kritisch naar de energietransitie bij grote oliebedrijven zoals Total, Equinor en Shell, maar ook naar de tech-bedrijven. Die nemen veelal onvoldoende verantwoordelijkheid voor het beschermen van mensenrechten – denk aan online haat tegen minderheden, maar ook het meewerken met repressieve overheden – en het beschermen van kinderen tegen ongeschikt materiaal.”

Bij Facebook stemde Mhpf mee met acht aandeelhouderresoluties. In een daarvan werd opgeroepen om werk te maken van het voorkomen van online exploitatie van kinderen. Bij Alphabet, het moederbedrijf van Google, dienden aandeelhouders onder leiding van Robeco en met steun van Mhpf een aandeelhoudersresolutie in, waarin werd opgeroepen meer rekening te houden met de gevolgen van het bedrijfsbeleid voor de mensenrechten van gebruikers. De druk van overheden om inzage te geven in gebruikersdata staat op gespannen voet met het mensenrecht op persoonlijke levenssfeer (privacy).

Mhpf vindt het heel belangrijk dat journalisten bij hun nieuwsgaring zich vrij en onbekommerd kunnen uitspreken. In veel landen ter wereld is dit immers niet het geval. Bescherming van de mensenrechten is een speerpunt in het internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) convenant. Mhpf is een van de ondertekenaars hiervan.

Meest recente nieuws

17 mei 2021

Beleidsdekkingsgraad april gestegen naar 106,4%

Oplopende rente gunstig voor ontwikkeling dekkingsgraad.
Lees meer
04 mei 2021

Emilie Schols nieuw lid van Raad van Toezicht van Mhpf

“Je kunt maar één keer met een frisse blik naar het reilen en zeilen binnen een pensioenfonds kijken”. ...
Lees meer
26 april 2021

Mhpf behaalt rendement van -0,9% in eerste kwartaal 2021

Aandelen renderen, vastrentende beleggingen verliezen
Lees meer

Contact opnemen met Mhpf