Mhpf oordeelt kritisch over de ondernemingen waarin het direct of indirect belegt. Dit doet het pensioenfonds door te stemmen op aandeelhoudersvergaderingen en door een dialoog te voeren met de betrokken bedrijven. In het tweede kwartaal van 2020 stemde het pensioenfonds op 68% van de 178 aandeelhoudersvergaderingen in een of meerdere voorstellen tegen het advies van de onderneming.

Mhpf belegt € 380 miljoen in aandelen, het merendeel daarvan rechtstreeks. Voor de meer dan 7.000 deelnemers van het fonds wil het hiermee een goed pensioen realiseren. Maar dit brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Zo integreert Mhpf in zijn beleggingsbeleid milieu- en sociale factoren en goed ondernemingsbestuur (corporate governance). In februari van dit jaar scherpte Mhpf dit maatschappelijk verantwoord beleggen (MVB) beleid aan. Vanaf april stemt het fonds op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen waarin belegd wordt.

Robeco, een van de meest betrokken vermogensbeheerders van Nederland, bepaalde op basis van het stembeleid van Mhpf en actuele ontwikkelingen hoe Mhpf stemde. Laura Bosch-Ferreté is Active Ownership Analyst bij Robeco en vertelt daarover. “We kijken kritisch naar de energietransitie bij grote oliebedrijven zoals Total, Equinor en Shell, maar ook naar de tech-bedrijven. Die nemen veelal onvoldoende verantwoordelijkheid voor het beschermen van mensenrechten – denk aan online haat tegen minderheden, maar ook het meewerken met repressieve overheden – en het beschermen van kinderen tegen ongeschikt materiaal.”

Bij Facebook stemde Mhpf mee met acht aandeelhouderresoluties. In een daarvan werd opgeroepen om werk te maken van het voorkomen van online exploitatie van kinderen. Bij Alphabet, het moederbedrijf van Google, dienden aandeelhouders onder leiding van Robeco en met steun van Mhpf een aandeelhoudersresolutie in, waarin werd opgeroepen meer rekening te houden met de gevolgen van het bedrijfsbeleid voor de mensenrechten van gebruikers. De druk van overheden om inzage te geven in gebruikersdata staat op gespannen voet met het mensenrecht op persoonlijke levenssfeer (privacy).

Mhpf vindt het heel belangrijk dat journalisten bij hun nieuwsgaring zich vrij en onbekommerd kunnen uitspreken. In veel landen ter wereld is dit immers niet het geval. Bescherming van de mensenrechten is een speerpunt in het internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen (IMVB) convenant. Mhpf is een van de ondertekenaars hiervan.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer