Mhpf is op zoek naar een nieuw lid voor het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Alle gepensioneerden ontvangen een brief hierover en kunnen hun interesse kenbaar maken. De plaats komt vrij omdat Bert Landwehr Johann per 30 september 2021 is afgetreden.

Het bestuur van Mhpf legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO oordeelt onder meer over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het orgaan wordt door Mhpf tussentijds geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en heeft een adviesrecht over een aantal onderwerpen waaronder de invulling van het intern toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Het VO komt een aantal keren per jaar bijeen. Ook bij wijzigingen van pensioenwetgeving, zoals de komende jaren wordt verwacht, heeft het orgaan een duidelijke adviesrol.

Het VO bestaat uit vijf personen. Twee personen vertegenwoordigen de pensioengerechtigden, twee de werknemers en één de werkgevers. De leden van het orgaan worden benoemd voor een periode van vier jaar.

Ideale kandidaat

De ideale kandidaat voor het VO beschikt over een gedegen basiskennis van pensioenen en is bereid om de vereiste pensioencursus te volgen.

Voordrachtskandidaat namens het VO

Het VO draagt Dammes van der Poel voor als voordrachtskandidaat voor deze vacature. Van der Poel heeft een zeer ruime kennis van de pensioenmaterie en heeft alle relevante opleidingen met succes afgerond. Momenteel is hij lid van het VO namens de werkgever. Omdat hij in 2022 met pensioen gaat, vervalt zijn lidmaatschap van het VO namens de werkgever (Mediahuis Nederland). Tegelijkertijd kwalificeert Van der Poel zich, door zijn aanstaande pensionering, als kandidaat voor de vacature namens de pensioengerechtigden. Hij heeft zich daartoe ook bereid verklaard.

CV Dammes van der Poel

Kandidaatstelling en procedure

Als u interesse heeft in de functie bij het VO kunt u zich kandidaat stellen. Wij vragen u dan vriendelijk ons vóór 8 januari 2022 de kandidaatstelling, uw CV en een pasfoto op te sturen. U kunt deze mailen naar info@mhpf.nl of sturen naar Mhpf, Antwoordnummer 3409, 1000 PA Amsterdam.

Na 8 januari zullen we u informeren over het resultaat van deze oproep. In een vervolgprocedure worden mogelijke kandidaten uitgenodigd voor een gesprek met Heleene van Meurs-Bergsma, directeur van Mhpf, en een vertegenwoordiger van het VO. Indien er na de gevoerde gesprekken meerdere kandidaten beschikbaar zijn, worden er verkiezingen gehouden onder de pensioengerechtigden. Hierover informeren wij u via onze website.

Meer informatie

Informatie over het VO kunt u vinden in het reglement: https://mhpf.nl/over-mhpf/verantwoording-intern-toezicht/

Functieprofiel Lid VO

Formulier kandidaatstelling

 

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer