“Nadat bekenden bij Mediahuis Nederland en Mhpf mij onafhankelijk van elkaar gepolst hadden over een bestuursfunctie bij het pensioenfonds, kon ik bijna geen nee meer zeggen.” Edward Roozenburg (46) kijkt lachend terug op de vele ‘aanmoedigingen’ die hij destijds ontving. Onder meer van Mhpf-bestuurslid Nathalie Neumann, OR-voorzitter Ria Mul, office manager van het pensioenbureau Alice Vink, en collega en bestuurslid Arne Mulder.

Edward, werkzaam als information security officer bij Mediahuis, is sinds juli 2020 aspirant-bestuurslid bij Mhpf. In deze functie doet hij alvast de nodige kennis en ervaring op in de pensioensector. Als er dan in de toekomst een vacature in het bestuur ontstaat, kan hij direct ‘beslagen ten ijs’ toetreden.

“Het werk voor Mhpf sluit goed aan bij mijn expertise op het gebied van administratieve processen, audit, risicomanagement en de bescherming van privacygevoelige informatie. Juist naar deze grootschalige, complexe processen kijk ik als auditor met extra interesse.”

Maar ook de actualiteit rond de pensioenwetgeving maakt dit werk nu natuurlijk extra interessant,” legt Edward uit. Hij noemt het pensioen een van de belangrijkste pijlers onder onze samenleving. “Als dit fundament wegvalt, zal dat ons dagelijks leven enorm beïnvloeden. Ouderen zullen financieel op andere bronnen moeten terugvallen. Ze worden bijvoorbeeld afhankelijk van hun kinderen (als ze die al hebben) of zullen tot zeer late leeftijd moeten blijven werken. De arbeidsmarkt, het wonen, rolverdelingen tussen kinderen en ouders, financiën… Dit alles zal dan voor iedereen op de schop moeten.”

Het aspirant-bestuurslid kijkt nu alleen nog mee in het bestuur en heeft in deze rol geen stemrecht. Om zijn kennis van de pensioenwereld te vergroten, volgt hij de pensioenopleiding, die ook ‘aspiranten’ van andere pensioenfondsen verplicht moeten doorlopen. “Het is heel prettig om op deze manier rustig te worden klaargestoomd voor een toekomstige vacature binnen het bestuur. Je kunt nu al overal in de keuken kijken,” stelt Edward enthousiast vast.

Hoe oordeelt Roozenburg als deelnemer over het fonds, waarvan hij nu aspirant-bestuurslid  is? “Mhpf staat er gezien de dekkingsgraad beter voor dan de pensioenfondsen van mijn vorige werkgevers. Ik heb mijn pensioenopbouw bij het ABP dan ook naar Mhpf overgeheveld toen ik bij Mediahuis ging werken. Het was fijn om met de specialisten van het pensioenfonds even te overleggen over mijn keuze daarvoor. Dat ging heel makkelijk. Ik liep gewoon naar binnen. Ik vind dat Mhpf overigens heel laagdrempelig en duidelijk communiceert over pensioenen. De informatie die je ontvangt, het jaarlijkse uniform pensioen overzicht (UPO) geeft je snel inzicht in je huidige pensioensituatie en wat je later kunt verwachten. Overzichtelijk. Daarnaast werden er – vóór de coronapandemie – regelmatig speciale sessies georganiseerd bij Mediahuis Nederland, waar je met je persoonlijke vragen terecht kon. Ook heel laagdrempelig. En alle actualiteiten staan in de Nieuwsbrief. Ook heel overzichtelijk allemaal.”

Hij toont zich oprecht verbaasd als mensen aangeven nooit over hun pensioen na te denken, of het een te ingewikkelde materie vinden. Ook het wantrouwen ten opzichte van het pensioenresultaat later lijkt hem vaak somberder dan nodig. Edward: “Alsof Mhpf de berekening voor het toekomstige pensioen in de UPO maar lukraak uit de lucht heeft gegrepen. Dat is natuurlijk niet zo. Daar is goed over nagedacht. Al moet je je natuurlijk wel realiseren dat de berekening geen garantie is en er aannames aan ten grondslag liggen die niet per se uit hoeven te komen. Mogelijk is het voor de deelnemers ingewikkeld om aan deze berekening de juiste betekenis te hechten. Misschien kunnen we de deelnemers helpen deze bedragen beter te interpreteren, zodat ze een eerlijker beeld krijgen van de situatie en mogelijke tegenvallers beter kunnen inschatten. Wellicht dat het de angst er bij de mensen uithaalt en dat ze het beter snappen. Het is niet zo ingewikkeld, maar je moet er wel even de tijd voor nemen.”

Goede ideeën van dit nieuwe aspirant-bestuurslid, dat zich hiermee direct al  bevlogen en betrokken op de kaart zet.

 

 

 

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer