Tpf doet zijn werk goed. Deelnemers zijn tevreden over de dienstverlening van het fonds en ook met hun loyaliteit is het goed gesteld. De fondsmedewerkers worden gezien als vakkundig en goed benaderbaar. Ook hebben de pensioendeelnemers veel vertrouwen in het fonds, bijvoorbeeld ten aanzien van het beleggingsbeleid. Wel zijn er enige zorgen over de toekomstbestendigheid van Tpf als relatief klein fonds en is er onduidelijkheid over de relatie met TMG.

Dit blijkt uit het nieuwe deelnemersonderzoek van Tpf. Dit voorjaar voerde bureau Motivacton in opdracht van Tpf een grootschalig onderzoek uit naar de dienstverlening van het fonds en de manier waarop met de deelnemers wordt gecommuniceerd. Ook werden de deelnemers – gepensioneerden, werknemers en oud-werknemers – naar hun mening gevraagd over onderwerpen als beleggen en meer specifiek maatschappelijk verantwoord beleggen.

Het onderzoek bestond uit een kwalitatief deel, waarbij deelnemers uit verschillende leeftijdscategorieën in kleine groepjes hun mening gaven, en een online vragenlijst die aan alle deelnemers werd gestuurd. Aan het onderzoek heeft 9% van de deelnemers van Tpf deelgenomen, terwijl dat in een vergelijkbaar onderzoek in 2016 8% was.

Tevreden en loyaal

Uit het recente onderzoek blijkt dat de tevredenheid van de deelnemers over Tpf in 2019 ten opzichte van 2016 is toegenomen. Dit geldt met name voor de werknemers. Alleen de oud-werknemers zijn nu iets kritischer in vergelijking met drie jaar geleden.   

Met de loyaliteit aan Tpf is het goed gesteld. Zo toont twee derde van de werknemers zich loyaal aan Tpf, terwijl dit in 2016 nog maar een derde was. Ook zijn de deelnemers solidair. Zij vinden het belangrijk om de risico’s met elkaar te delen. Daarbij vindt een ruime meerderheid het prettig dat Tpf het pensioen voor hen regelt en heeft hier ook vertrouwen in.

Dat TMG een eigen pensioenfonds heeft, wordt gewaardeerd. Maar men ziet het fonds niet louter gekoppeld aan de medewerkers van De Telegraaf. Een uitbreiding is wenselijk, gezien de zorgen over de toekomstbestendigheid van het fonds. Met name maken deelnemers zich enige zorgen of hun pensioen in de toekomst nog wel kan worden uitbetaald, wanneer het aantal gepensioneerden stijgt en het aantal actieven daalt. Niettemin daalde het aantal werknemers met grote zorgen hierover van 22% in 2016 naar slechts 4% nu. Dit zijn degenen die bang zijn dat er later geen pensioen meer voor hen is.

Communicatie

De deelnemers zijn over het algemeen tevreden over de manier waarop Tpf met hen communiceert. Zij waarderen het dat Tpf hen tijdig en op een prettige manier informeert. De mail als communicatiemiddel is daarbij veruit favoriet.

De nieuwe website van Tpf is goed bekend en wordt zeer positief beoordeeld. Dit is name bij de gepensioneerden het geval. Zij vinden de site aantrekkelijk ogen en de informatie erop begrijpelijk en gemakkelijk te vinden.

Een groot deel van de deelnemers blijkt echter onbekend te zijn met het spreekuur van Tpf en bepaalde themabijeenkomsten.

Beleggingsbeleid

Het beleggingsbeleid en de behaalde rendementen van Tpf zijn slecht bekend bij de deelnemers. Het merendeel van de deelnemers aan het onderzoek heeft geen idee waarin Tpf belegt en welke risico’s het daarbij loopt.

Het overgrote deel is het ermee eens dat een deel van het vermogen wordt belegd in aandelen. Daarbij verwacht men dat Tpf goed weet waarin precies wordt belegd. De meeste deelnemers vinden het belangrijk dat het fonds let op maatschappelijke en milieu-effecten bij beleggingen. Tegelijkertijd is dit echter geen harde eis, want maatschappelijk verantwoord beleggen mag niet ten koste gaan van het pensioen, zo oordelen zij.

Met name de persvrijheid in de landen waarin wordt belegd, spreekt de deelnemers aan. Andere thema’s waar Tpf op sympathie van de deelnemers kan rekenen, zijn gezondheid en het tegengaan van financiële misstanden.

Tenslotte vindt men het ook belangrijk dat Tpf meer zijn stem laat horen in het pensioendebat. Men vindt het fonds nu tamelijk onzichtbaar hierin.

Vervolgacties

Gewapend met alle kennis en feiten uit dit onderzoek, gaat Tpf bekijken welke acties genomen dienen te worden om zijn dienstverlening nog beter af te stemmen op de behoeften en verwachtingen van de deelnemers.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer