Veel mensen denken dat de uitkeringen uit het opgebouwde ouderdomspensioen bij hun overlijden naar hun partner gaan. Uw partner ontvangt echter alleen een deel van uw pensioen als er ook een partner- (of nabestaanden-)pensioen verzekerd is. Realiseert u zich wel dat het uit te keren partnerpensioen standaard minder is dan uw ouderdomspensioen?
Als u met pensioen gaat, beslist u of u de hoogte van het partnerpensioen wilt veranderen. In onze regeling bedraagt dit  70% van het ouderdomspensioen.
U heeft drie keuzes rond uw partnerpensioen als u uw ouderdomspensioen aanvraagt:

  • U laat het partnerpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, zoals het is;
  • U verhoogt het partnerpensioen, dat uw partner krijgt, met een deel van uw ouderdomspensioen indien het partnerpensioen nog geen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt;
  • U verhoogt uw eigen ouderdomspensioen met (een deel van) het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming van uw partner nodig. Het partnerpensioen wordt dan wel lager. Of vervalt zelfs als u het volledige partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op! Het gaat hier om een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u eenmaal gekozen heeft voor een bepaalde uitruil kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op! De hoogte van het partnerpensioen wijzigt niet als u ervoor kiest eerst meer pensioen te ontvangen en later minder of omgekeerd.
Heeft u geen partner? Dan verhogen wij het ouderdomspensioen met het uitgeruilde partnerpensioen.
Het partnerpensioen voor een ex-partner kunt u niet verhogen of toevoegen aan uw eigen pensioen. Tenzij de ex-partner voor de ingangsdatum van uw pensioen afziet van het recht op partnerpensioen.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer