Veel mensen denken dat de uitkeringen uit het opgebouwde ouderdomspensioen bij hun overlijden naar hun partner gaan. Uw partner ontvangt echter alleen een deel van uw pensioen als er ook een partner- (of nabestaanden-)pensioen verzekerd is. Realiseert u zich wel dat het uit te keren partnerpensioen standaard minder is dan uw ouderdomspensioen?
Als u met pensioen gaat, beslist u of u de hoogte van het partnerpensioen wilt veranderen. In onze regeling bedraagt dit  70% van het ouderdomspensioen.
U heeft drie keuzes rond uw partnerpensioen als u uw ouderdomspensioen aanvraagt:

  • U laat het partnerpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, zoals het is;
  • U verhoogt het partnerpensioen, dat uw partner krijgt, met een deel van uw ouderdomspensioen indien het partnerpensioen nog geen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt;
  • U verhoogt uw eigen ouderdomspensioen met (een deel van) het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming van uw partner nodig. Het partnerpensioen wordt dan wel lager. Of vervalt zelfs als u het volledige partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op! Het gaat hier om een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u eenmaal gekozen heeft voor een bepaalde uitruil kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op! De hoogte van het partnerpensioen wijzigt niet als u ervoor kiest eerst meer pensioen te ontvangen en later minder of omgekeerd.
Heeft u geen partner? Dan verhogen wij het ouderdomspensioen met het uitgeruilde partnerpensioen.
Het partnerpensioen voor een ex-partner kunt u niet verhogen of toevoegen aan uw eigen pensioen. Tenzij de ex-partner voor de ingangsdatum van uw pensioen afziet van het recht op partnerpensioen.

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer