Veel mensen denken dat de uitkeringen uit het opgebouwde ouderdomspensioen bij hun overlijden naar hun partner gaan. Uw partner ontvangt echter alleen een deel van uw pensioen als er ook een partner- (of nabestaanden-)pensioen verzekerd is. Realiseert u zich wel dat het uit te keren partnerpensioen standaard minder is dan uw ouderdomspensioen?
Als u met pensioen gaat, beslist u of u de hoogte van het partnerpensioen wilt veranderen. In onze regeling bedraagt dit  70% van het ouderdomspensioen.
U heeft drie keuzes rond uw partnerpensioen als u uw ouderdomspensioen aanvraagt:

  • U laat het partnerpensioen, dat uw partner krijgt bij uw overlijden, zoals het is;
  • U verhoogt het partnerpensioen, dat uw partner krijgt, met een deel van uw ouderdomspensioen indien het partnerpensioen nog geen 70% van het ouderdomspensioen bedraagt;
  • U verhoogt uw eigen ouderdomspensioen met (een deel van) het partnerpensioen dat u heeft opgebouwd. Hiervoor heeft u schriftelijke toestemming van uw partner nodig. Het partnerpensioen wordt dan wel lager. Of vervalt zelfs als u het volledige partnerpensioen uitruilt voor een hoger ouderdomspensioen.

Let op! Het gaat hier om een eenmalige keuze die u maakt op het moment dat u met pensioen gaat. Als u eenmaal gekozen heeft voor een bepaalde uitruil kan deze niet meer ongedaan worden gemaakt.

Let op! De hoogte van het partnerpensioen wijzigt niet als u ervoor kiest eerst meer pensioen te ontvangen en later minder of omgekeerd.
Heeft u geen partner? Dan verhogen wij het ouderdomspensioen met het uitgeruilde partnerpensioen.
Het partnerpensioen voor een ex-partner kunt u niet verhogen of toevoegen aan uw eigen pensioen. Tenzij de ex-partner voor de ingangsdatum van uw pensioen afziet van het recht op partnerpensioen.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer