Als u of uw partner overlijdt, kan dat grote financiële gevolgen hebben voor de partner en/of kinderen die achterblijven. Er zijn verschillende regelingen voor nabestaanden.

De Pensioenfederatie, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) hebben samen een online tool ontwikkeld die op maat advies geeft over de financiële regelingen na overlijden, ook op pensioengebied. Klikt u hier voor de tool.

Uit onderzoek van Wijzer in geldzaken en het Nibud blijkt dat vier op de tien Nederlanders ten onrechte denken dat bij overlijden de uitkering die hun partner ontvangt vóór de pensioendatum gelijk is aan 70% van het laatst verdiende salaris. Eén op de acht Nederlanders schat het beter in en denkt dat de uitkering ongeveer 50% van het laatst verdiende salaris is. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen dat wegvalt, kan het totaalinkomen van de achterblijvers fors dalen. Zeker als er geen regeling voor nabestaandenpensioen aanwezig is.

Aanmelden bij pensioenuitvoerder

Slechts een derde (29%) weet of de huidige werkgever een nabestaandenpensioen aanbiedt. Toch heeft in de meeste gevallen de partner vaak recht op nabestaandenpensioen. Dit gaat meteen in na overlijden, ook als de pensioenleeftijd nog niet bereikt is. De overblijvende partner moet echter wel aangemeld zijn bij de pensioenuitvoerder van de overledene. Slechts een kleine groep Nederlanders (één op de zes) die getrouwd of geregistreerd partner is, weet dat dit voor hen automatisch gaat. Voor Nederlanders die samenwonen gaat dit niet automatisch. Van deze groep geeft 46% aan de partner direct te hebben aangemeld bij de pensioenuitvoerder. 33% van de samenwoners geeft aan dit (nog) niet te hebben gedaan, omdat zij niet wisten dat dit nodig was.

Meer informatie op tpf.nl

Wilt u weten hoe het nabestaandenpensioen bij Tpf is geregeld, kijk dan op onze website. Klikt u daarvoor hier.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer