De coronacrisis zet de wereld op z’n kop. Nu iedereen veelal thuis zit, is er wellicht ook tijd om eens goed naar uw pensioen te kijken.

Om de beginnen kunt u kijken op www.mijnpensioenoverzicht.nl . Daar ziet u in een handig overzicht het pensioen dat u reeds heeft opgebouwd en een indicatie van het pensioen dat u later mogelijk ontvangt.

Het is belangrijk dat u goed controleert of het overzicht compleet is. Dus of de pensioenen die u mogelijk in het verleden bij andere werkgevers heeft opgebouwd, ook daarin vermeld staan. U kunt ook een ‘oud’ pensioen dat u nog heeft staan bij een vorige werkgever meenemen naar Tpf. Dat noemen we waardeoverdracht . Met een van de medewerkers van Tpf kunt u bespreken of dit mogelijk is en wat u daarvoor precies moet doen.

In aanvulling op het pensioen dat u later zult ontvangen, kunt u ook extra pensioenkapitaal opbouwen bij ABN AMRO Pensioenen. Hiermee kunt u dan later bij Tpf pensioenaanspraken kopen.

Bij de belastingaangifte levert dit u belastingvoordeel op, maar over latere uitkeringen moet wel belasting worden betaald. Hier vindt u een handige video over bijsparen bij ABN AMRO Pensioenen. Ook het HR portal van Mediahuis Nederland geeft u meer informatie.

Belangrijke gebeurtenissen in uw leven kunnen voorts grote gevolgen hebben voor uw pensioen. Als u bijvoorbeeld gaat scheiden, kan het zijn dat uw ex-partner recht heeft op de helft van het door u opgebouwde pensioen tijdens uw huwelijk. Het is daarom van groot belang dat u nagaat wat u precies hierover met uw ex-partner heeft afgesproken. En als er sprake van een ‘pensioengat’ hoe groot is dit en hoe kunt u dit eventueel repareren.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Tpf een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Mediahuis Nederland, Keesing of bij een van de andere bij Tpf aangesloten bedrijven, uw partner verzekerd is van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen. Als u echter uit dienst gaat, is uw partner niet meer verzekerd bij uw overlijden.

Kijk voor andere belangrijke levenssituaties en wat dit betekent voor uw pensioen op www.tpf.nl

 

 

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer