Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in het derde kwartaal van 2018 een rendement behaald van 0,2%. Dat kwam vooral door het herstel van de aandelenmarkten. De licht stijgende rente drukte het rendement op de meest rentegevoelige beleggingen in het rood.

De matching-portefeuille boekte een rendement van -1,1%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. De lange rentes stegen in het derde kwartaal licht. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Aandelen rendeerden 3,0%, gevolgd door high yield obligaties met 1,75%. Deze meest riskante obligaties volgen in periodes van sterke economische groei de trend op de aandelenmarkten. De groei- en winstcijfers in de Verenigde Staten waren het sterkst, en Amerikaanse aandelen behaalden het hoogste rendement. Europese aandelen boekten in het derde kwartaal nauwelijks rendement.

Vastgoed is bij Tpf alleen in Europa belegd en had meer last van de angst voor rentestijgingen. Het rendement daarop was licht negatief.

Over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt het portefeuillerendement 1,0%. Dat rendement komt vrijwel geheel voor rekening van aandelen. De overige beleggingen stegen per saldo marginaal in waarde.

De beleggingsmix is in het derde kwartaal licht gewijzigd: het deel van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed steeg van 35% tot 36%. Tpf dekt het valutarisico op buitenlandse aandelen af. Die valuta-afdekking drukte het aandelenrendement in het afgelopen kwartaal.

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer