Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in het derde kwartaal van 2018 een rendement behaald van 0,2%. Dat kwam vooral door het herstel van de aandelenmarkten. De licht stijgende rente drukte het rendement op de meest rentegevoelige beleggingen in het rood.

De matching-portefeuille boekte een rendement van -1,1%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. De lange rentes stegen in het derde kwartaal licht. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Aandelen rendeerden 3,0%, gevolgd door high yield obligaties met 1,75%. Deze meest riskante obligaties volgen in periodes van sterke economische groei de trend op de aandelenmarkten. De groei- en winstcijfers in de Verenigde Staten waren het sterkst, en Amerikaanse aandelen behaalden het hoogste rendement. Europese aandelen boekten in het derde kwartaal nauwelijks rendement.

Vastgoed is bij Tpf alleen in Europa belegd en had meer last van de angst voor rentestijgingen. Het rendement daarop was licht negatief.

Over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt het portefeuillerendement 1,0%. Dat rendement komt vrijwel geheel voor rekening van aandelen. De overige beleggingen stegen per saldo marginaal in waarde.

De beleggingsmix is in het derde kwartaal licht gewijzigd: het deel van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed steeg van 35% tot 36%. Tpf dekt het valutarisico op buitenlandse aandelen af. Die valuta-afdekking drukte het aandelenrendement in het afgelopen kwartaal.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer