Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in het derde kwartaal van 2018 een rendement behaald van 0,2%. Dat kwam vooral door het herstel van de aandelenmarkten. De licht stijgende rente drukte het rendement op de meest rentegevoelige beleggingen in het rood.

De matching-portefeuille boekte een rendement van -1,1%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. De lange rentes stegen in het derde kwartaal licht. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Aandelen rendeerden 3,0%, gevolgd door high yield obligaties met 1,75%. Deze meest riskante obligaties volgen in periodes van sterke economische groei de trend op de aandelenmarkten. De groei- en winstcijfers in de Verenigde Staten waren het sterkst, en Amerikaanse aandelen behaalden het hoogste rendement. Europese aandelen boekten in het derde kwartaal nauwelijks rendement.

Vastgoed is bij Tpf alleen in Europa belegd en had meer last van de angst voor rentestijgingen. Het rendement daarop was licht negatief.

Over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt het portefeuillerendement 1,0%. Dat rendement komt vrijwel geheel voor rekening van aandelen. De overige beleggingen stegen per saldo marginaal in waarde.

De beleggingsmix is in het derde kwartaal licht gewijzigd: het deel van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed steeg van 35% tot 36%. Tpf dekt het valutarisico op buitenlandse aandelen af. Die valuta-afdekking drukte het aandelenrendement in het afgelopen kwartaal.

Meest recente nieuws

16 augustus 2023

Dat nieuwe pensioenstelsel; wat betekent dat voor mij?

Op maandag 21 augustus start het ministerie van Sociale Zaken met een grote publiekscampagne over het nieuwe stelsel.
Lees meer
31 juli 2023

Interview met Mhpf in PensioenPro

De pensioensector is ‘communicatief heel zwak’ en moet veel meer de media opzoeken, stelt Arno Reekers,
Lees meer
24 juli 2023

2e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het tweede kwartaal licht.
Lees meer