Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in het derde kwartaal van 2018 een rendement behaald van 0,2%. Dat kwam vooral door het herstel van de aandelenmarkten. De licht stijgende rente drukte het rendement op de meest rentegevoelige beleggingen in het rood.

De matching-portefeuille boekte een rendement van -1,1%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. De lange rentes stegen in het derde kwartaal licht. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Aandelen rendeerden 3,0%, gevolgd door high yield obligaties met 1,75%. Deze meest riskante obligaties volgen in periodes van sterke economische groei de trend op de aandelenmarkten. De groei- en winstcijfers in de Verenigde Staten waren het sterkst, en Amerikaanse aandelen behaalden het hoogste rendement. Europese aandelen boekten in het derde kwartaal nauwelijks rendement.

Vastgoed is bij Tpf alleen in Europa belegd en had meer last van de angst voor rentestijgingen. Het rendement daarop was licht negatief.

Over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt het portefeuillerendement 1,0%. Dat rendement komt vrijwel geheel voor rekening van aandelen. De overige beleggingen stegen per saldo marginaal in waarde.

De beleggingsmix is in het derde kwartaal licht gewijzigd: het deel van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed steeg van 35% tot 36%. Tpf dekt het valutarisico op buitenlandse aandelen af. Die valuta-afdekking drukte het aandelenrendement in het afgelopen kwartaal.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer