Telegraafpensioenfonds (Tpf) heeft in het derde kwartaal van 2018 een rendement behaald van 0,2%. Dat kwam vooral door het herstel van de aandelenmarkten. De licht stijgende rente drukte het rendement op de meest rentegevoelige beleggingen in het rood.

De matching-portefeuille boekte een rendement van -1,1%. In de matching-portefeuille zijn de minst risicovolle beleggingen opgenomen. De lange rentes stegen in het derde kwartaal licht. Tpf dekte het renterisico ongeveer even veel af als in het voorgaande kwartaal.

Aandelen rendeerden 3,0%, gevolgd door high yield obligaties met 1,75%. Deze meest riskante obligaties volgen in periodes van sterke economische groei de trend op de aandelenmarkten. De groei- en winstcijfers in de Verenigde Staten waren het sterkst, en Amerikaanse aandelen behaalden het hoogste rendement. Europese aandelen boekten in het derde kwartaal nauwelijks rendement.

Vastgoed is bij Tpf alleen in Europa belegd en had meer last van de angst voor rentestijgingen. Het rendement daarop was licht negatief.

Over de eerste negen maanden van 2018 bedraagt het portefeuillerendement 1,0%. Dat rendement komt vrijwel geheel voor rekening van aandelen. De overige beleggingen stegen per saldo marginaal in waarde.

De beleggingsmix is in het derde kwartaal licht gewijzigd: het deel van de portefeuille belegd in aandelen en vastgoed steeg van 35% tot 36%. Tpf dekt het valutarisico op buitenlandse aandelen af. Die valuta-afdekking drukte het aandelenrendement in het afgelopen kwartaal.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer