Bij Tpf vinden deze week gesprekken plaats met onze deelnemers. Gepensioneerden en werknemers uit verschillende leeftijdscategorieën geven in kleine groepjes hun mening over onze dienstverlening en de manier waarop wij met hen communiceren. Ook wordt hun mening gevraagd over onderwerpen als beleggen en meer specifiek maatschappelijk verantwoord beleggen.

 

Tpf organiseert dit onderzoek in samenwerking met bureau Motivaction. Ook een online vragenlijst die wij binnenkort aan alle Tpf-deelnemers zullen voorleggen, maakt hiervan deel uit. Gewapend met de kennis uit dit onderzoek kunnen wij u nóg beter op pensioengebied van dienst zijn.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer