Tpf is op zoek naar een nieuw lid voor het verantwoordingsorgaan namens de gepensioneerden. Alle gepensioneerden ontvangen een brief hierover en kunnen hun interesse kenbaar maken. De plaats komt vrij omdat de voorzitter, Hans Redeker, aftreedt in verband met de verstreken zittingstermijn.

Het bestuur van Tpf legt verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan (VO). Het VO oordeelt onder meer over het uitgevoerde beleid en de beleidskeuzes voor de toekomst. Het orgaan wordt door Tpf tussentijds geïnformeerd over belangrijke ontwikkelingen en heeft een adviesrecht over een aantal onderwerpen waaronder de invulling van het intern toezicht en het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Het VO bestaat uit vijf personen. Twee personen vertegenwoordigen de pensioengerechtigden, twee de werknemers en één de werkgevers. De leden van het orgaan worden benoemd voor een periode van drie jaar. Hans Redeker, de huidige voorzitter van het VO, stapt per 1 juni a.s. op. Na twee termijnen met veel plezier in deze functie gewerkt te hebben.

“Het pensioen staat zeer in de belangstelling en het is interessant hier op deze manier nauw bij betrokken te zijn. Je zit immers dichtbij het vuur. Ook leer je nieuwe mensen kennen. Je staat als gepensioneerde gewoon midden in de maatschappij,” vertelt hij enthousiast.

Tegelijkertijd wijst Redeker erop dat het VO-werk een serieuze zaak is. “Het werk is in de loop van de loop van de tijd professioneler geworden en we zijn een gerespecteerde gesprekspartner van het pensioenbestuur en van de raad van toezicht. Dit vereist dat we op de hoogte zijn van de actuele gebeurtennissen én onze pensioenkennis goed op peil hebben. Hiervoor is het bijvoorbeeld nodig de geschiktheidscursus A te volgen. En wellicht in de toekomst ook cursussen op het gebied van vermogensbeheer en risicomanagement om zo nóg meer beslagen ten ijs te komen. Het is dus niet iets wat je er even tussendoor doet,” zegt hij veelbetekenend.

Het VO heeft zich onlangs ook beziggehouden met de benoemingen van de leden voor de nieuwe raad van toezicht van Tpf. In dit geval doet het orgaan een bindende voordracht van geschikte kandidaten aan het pensioenbestuur. Redeker benadrukt in dit verband nog eens de prettige samenwerking met het bestuur en omschrijft de communicatie met de leden als transparant en open.

De VO-voorzitter schat dat de werkzaamheden voor het orgaan gemiddeld een dagdeel per week in beslag nemen. “We vergaderen 4 à 5 keer per jaar met het dagelijks bestuur en ook 2 à 3 keer per jaar met de raad van toezicht. Met de raad worden onder meer werkzaamheden afgestemd, zodat niets dubbel wordt gedaan maar ook geen zaken blijven liggen. Daarnaast moet je natuurlijk de vergaderingen voorbereiden, krijg je stukken en notulen te lezen, informatie van de Pensioenfederatie en De Nederlandsche Bank toegestuurd….Kortom, je moet bereid zijn je terdege te verdiepen in de materie.”

Voor zijn pensionering bij TMG in 2007 werkte Redeker 34 jaar bij het bedrijf. Als medewerker bij concern controlling en de laatste vier jaar bij DistriQ in een vergelijkbare functie. Hij vindt het weliswaar jammer dat z’n termijnen voor het VO erop zitten, maar tegelijkertijd logisch dat er nu plaats is voor iemand anders. En vervelen gaat hij zich zeker niet. Zo is hij in Haarlem lid van de participatieraad van de gemeente en is als penningmeester betrokken bij de voedselbank.

De brief die naar de gepensioneerden is gestuurd. De VO competentievisie.

 

Meest recente nieuws

25 april 2023

Positief beleggingsrendement in 1e kwartaal 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht.
Lees meer
21 april 2023

Maike Beeren nieuw lid van Verantwoordingsorgaan

Maike Beeren is per april het nieuwe lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). ...
Lees meer
11 april 2023

Nibud start website: Geldplan bijna pensioen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd.
Lees meer