Als u binnenkort met pensioen gaat, komt u voor belangrijke keuzes te staan. Zo kunt u bijvoorbeeld eerder met pensioen gaan of met deeltijd pensioen. Of kunt u kiezen om eerst een hoger pensioen te ontvangen en later een lager pensioen. Uiteraard hebben deze keuzes ook financiële gevolgen.

Een andere keuze is de uitruil van pensioen. Zo kunt u het opgebouwde partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen of omgekeerd het opgebouwde ouderdomspensioen omruilen voor extra partnerpensioen.

  • Het partnerpensioen uitruilen voor extra ouderdomspensioen

Het gaat hier om het partnerpensioen dat u opbouwde volgens de pensioenregeling die tot 1 januari 2017 van kracht was. Daarna geldt een partnerpensioen op risicobasis.

Als uw partner zelf voldoende pensioen heeft opgebouwd of indien u geen partner heeft, kunt u het partnerpensioen dat u automatisch heeft opgebouwd uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf.

Kiezen u en uw partner ervoor partnerpensioen uit te ruilen voor extra ouderdomspensioen dan moet u beiden schriftelijk akkoord gaan met deze uitruil. Indien het uitruilbedrag – het extra ouderdomspensioen dat na omrekening ontstaat – hoger uitvalt dan € 1.000,- dan worden u en uw partner uitgenodigd voor een gesprek. Aan u wordt dan uitgelegd welke gevolgen de keuze tot uitruil met zich meebrengt. Als u beiden instemt met de uitruil, ondertekent u de toegestuurde overeenkomst. Dit besluit kan niet worden teruggedraaid. De feitelijke uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen.

Bent u eerder gehuwd geweest dan heeft de uitruil alleen betrekking op het partnerpensioen van uw huidige partner. Het deel dat voor uw ex-partner is opgebouwd, is niet uitruilbaar.

Indien u geen partner heeft dan wordt het partnerpensioen automatisch uitgeruild voor extra ouderdomspensioen als u met pensioen gaat.

  • Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd uitruilen voor extra partnerpensioen 

Wellicht wilt u meer partnerpensioen regelen voor uw partner. Dat kan vooral interessant zijn als het partnerpensioen lager uitvalt dan 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als gevolg van een eerdere scheiding. Bij uw uitdiensttreding en pensionering wordt automatisch een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Het totale partnerpensioen mag echter door uitruil nooit hoger worden dan 70% van het resterende ouderdomspensioen. De uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen of wanneer u eerder uit dienst gaat.

Als u echter niet wilt dat automatisch een deel van uw ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen dan kunt u dit Tpf laten weten door het Partnerpensioen uitruilformulier in te vullen. U en uw partner moeten dit beiden ondertekenen. U krijgt dit formulier automatisch van Tpf als u uit dienst gaat.

Wilt u weten hoe bovenstaande in uw persoonlijke situatie precies uitpakt, maakt u dan een afspraak met een van de pensioenspecialisten van Tpf. Dit kan via de mail info@mhpf.nl, telefonisch op 088-824 1500 of u kunt ook even bij ons langskomen.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer