Recentelijk vonden verkiezingen plaats voor het verantwoordingsorgaan (VO) van Mhpf voor een nieuwe vertegenwoordiger namens de gepensioneerden. Dammes van der Poel werd hiervoor met ruime meerderheid gekozen, met 243 van de 360 uitgebrachte stemmen.

Mhpf dankt de andere kandidaat, Jan van der Laan, hartelijk voor zijn interesse in het verantwoordingsorgaan (VO).

Per 17 februari 2022 kent het VO nu de volgende samenstelling:

Naam Vertegenwoordiging namens
Ronald Uljee, voorzitter actieve deelnemers
Anneke Simons, secretaris gepensioneerden
Leon Veul actieve deelnemers
Dammes van der Poel gepensioneerden
Vacature werkgever

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer