Eind 2017 heeft Tpf zijn zogenoemde ESG-beleid herzien. ESG staat voor environmental, social, governance. Het ESG-beleid steunt op vier pijlers:

  1. PRI signatory eis

Tpf stelt alleen nog externe vermogensbeheerders aan die zogeheten PRI signatory zijn. Dat wil   zeggen dat zij de principes voor verantwoord beleggen van de Verenigde Naties onderschrijven.

  1. Uitsluiting van beleggingen in ondernemingen die in strijd handelen met de UN Global Compact

Tpf belegt niet in aandelen en obligaties van ondernemingen die niet voldoen aan de UN Global     Compact. Tevens probeert Tpf de beheerders van fondsbeleggingen te overtuigen om ook niet in deze ondernemingen te beleggen. Dit initiatief van de Verenigde Naties is het grootste op het gebied van duurzaam ondernemen. Bedrijven en organisaties bundelen hier hun krachten met de VN om een wereld te creëeen die duurzamer en socialer is. Tevens wordt hun gevraagd zich te houden aan tien universele principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en anti-corruptie.

  1. Uitsluiting van beleggingen in staatsobligaties van landen die geen persvrijheid kennen

Tpf belegt niet in staatsobligaties van landen wier overheden stelselmatig het journalistieke werk belemmeren. Hierbij hanteert Tpf de zwarte lijst van landen die de journalistenorganisatie Reporters without Borders heeft opgesteld.

  1. Uitoefening stemrecht

Tpf gebruikt waar mogelijk zijn stemrecht in alle ondernemingen waarin het rechtsreeks via aandelen belegt. In 2017 heeft Tpf gestemd op aandeelhoudersvergaderingen van alle zeven Nederlandse beursfondsen die het in portefeuille heeft. Daarbij laat Tpf zich leiden door de bovengenoemde ESG-principes.

Meest recente nieuws

25 april 2023

Positief beleggingsrendement in 1e kwartaal 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht.
Lees meer
21 april 2023

Maike Beeren nieuw lid van Verantwoordingsorgaan

Maike Beeren is per april het nieuwe lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). ...
Lees meer
11 april 2023

Nibud start website: Geldplan bijna pensioen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd.
Lees meer