De coronacrisis waarin wij ons nu bevinden, heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen. Wij worden geconfronteerd met zorgen en onzekerheden over gezondheid, financiële situatie, werk en vele andere zaken die ons aan het hart liggen. In dit bericht wil Tpf u graag informeren over uw pensioen en over onze dienstverlening aan u.

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande internationaal aangekondigde maatregelen veroorzaken wereldwijd heftige koersdalingen op de aandelenbeurzen en forse bewegingen op de rentemarkten. Uiteraard raakt dit ook Tpf. Wij vangen de klap voor een deel op met onze buffers en voor een deel met een goed spreidingsbeleid in onze beleggingen. Tpf zorgt ervoor dat uw pensioen op tijd aan u wordt betaald.

De vrees voor een recessie zorgde voor een forse correctie op de aandelenmarkten en een rentedaling. Het belegd vermogen nam daardoor ook af. Tpf heeft de omvang van de beleggingen in aandelen en de meest riskante bedrijfsobligaties in 2019 gereduceerd. In februari hebben wij dat beleid doorgezet en in maart hebben we daaraan vastgehouden.

Gevolg daarvan is een teruglopend aandelengewicht zolang aandelenkoersen en rentes dalen. Zo zorgt Tpf ervoor dat de dekkingsgraad  minder snel daalt, als aandelenkoersen onverhoopt opnieuw fors onderuitgaan.

Het bestuur handelt proactief met betrekking tot de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van de pandemie voor het fonds. Het bestuur en de vermogensbeheercommissie komen sinds begin maart wekelijks bijeen om om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Momenteel werken de medewerkers van het pensioenbureau van Tpf vanuit huis. Wij hebben hiervoor de nodige maatregelen genomen en onze systemen werken goed. Zo kunnen wij u ook op deze manier van dienst zijn, zoals u dit altijd van ons gewend bent. Hier vindt u alle informatie over de bereikbaarheid van het pensioenbureau van Tpf

Meest recente nieuws

04 oktober 2022

Mhpf doet onderzoek naar pensioen en beleggingsrisico

In het kader van het nieuwe pensioenstelsel dat in aantocht is, werkt Mhpf aan een nieuwe pensioenregeling.
Lees meer
13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer