De coronacrisis waarin wij ons nu bevinden, heeft voor iedereen ingrijpende gevolgen. Wij worden geconfronteerd met zorgen en onzekerheden over gezondheid, financiële situatie, werk en vele andere zaken die ons aan het hart liggen. In dit bericht wil Tpf u graag informeren over uw pensioen en over onze dienstverlening aan u.

De coronacrisis en de daarmee gepaard gaande internationaal aangekondigde maatregelen veroorzaken wereldwijd heftige koersdalingen op de aandelenbeurzen en forse bewegingen op de rentemarkten. Uiteraard raakt dit ook Tpf. Wij vangen de klap voor een deel op met onze buffers en voor een deel met een goed spreidingsbeleid in onze beleggingen. Tpf zorgt ervoor dat uw pensioen op tijd aan u wordt betaald.

De vrees voor een recessie zorgde voor een forse correctie op de aandelenmarkten en een rentedaling. Het belegd vermogen nam daardoor ook af. Tpf heeft de omvang van de beleggingen in aandelen en de meest riskante bedrijfsobligaties in 2019 gereduceerd. In februari hebben wij dat beleid doorgezet en in maart hebben we daaraan vastgehouden.

Gevolg daarvan is een teruglopend aandelengewicht zolang aandelenkoersen en rentes dalen. Zo zorgt Tpf ervoor dat de dekkingsgraad  minder snel daalt, als aandelenkoersen onverhoopt opnieuw fors onderuitgaan.

Het bestuur handelt proactief met betrekking tot de ontwikkelingen en mogelijke gevolgen van de pandemie voor het fonds. Het bestuur en de vermogensbeheercommissie komen sinds begin maart wekelijks bijeen om om de situatie nauwlettend in de gaten te houden.

Momenteel werken de medewerkers van het pensioenbureau van Tpf vanuit huis. Wij hebben hiervoor de nodige maatregelen genomen en onze systemen werken goed. Zo kunnen wij u ook op deze manier van dienst zijn, zoals u dit altijd van ons gewend bent. Hier vindt u alle informatie over de bereikbaarheid van het pensioenbureau van Tpf

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer