De Wet waardeoverdracht klein pensioen is sinds 1 januari van dit jaar van kracht. Carla den Heijer, actuarieel analist bij het pensioenbureau van Tpf, legt uit wat deze nieuwe wet precies voor werknemers die van baan wisselen en oud-werknemers betekent.

Carla den Heijer: “Volgens deze wet gaan we voor alle (oud-) werknemers die met een klein pensioen bij ons geregistreerd staan op zoek naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Vervolgens dragen we dit kleine pensioen indien mogelijk over.”

Onder een klein pensioen wordt een uitkering tussen € 2,- en € 484,09 per jaar verstaan (cijfers 2019). Bij Tpf staan bijna duizend kleine pensioenen geregistreerd.

Carla den Heijer

Tpf zorgt automatisch voor overdracht

Volgens Carla zorgt de nieuwe wet ervoor dat een klein pensioen automatisch met de werknemer meeverhuist als deze van baan wisselt. Tpf draagt het pensioen dan over aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever. Daarbij is het voor werknemer goed te weten dat hij of zij dit niet zelf hoeft te regelen, maar dat Tpf hiervoor zorgt.

In sommige gevallen is echter nog geen nieuwe pensioenuitvoerder gevonden. “Dan bewaart Tpf je pensioen, totdat er een nieuwe uitvoerder bekend is waar wij je pensioen naar kunnen overmaken,” legt Carla uit.

Het samenvoegen van pensioenaanspraken is aan te bevelen als een werknemer bij meerdere pensioenfondsen een klein pensioen heeft opgebouwd. Tegenwoordig wordt immers veel vaker dan vroeger snel van baan gewisseld. Door deze samenvoeging ontvangt de werknemer bij pensionering niet meer van meerdere pensioenfondsen een klein bedrag, maar krijgt deze van één pensioenfonds een groter bedrag.

“Bovendien loop je zo minder risico dat je telkens je kleine pensioenen afkoopt, en op deze manier te weinig pensioen overhoudt voor later,” zo waarschuwt de actuarieel analist van Tpf.

Uitzonderingen

Een uitzondering op de waardeoverdracht doet zich voor wanneer de pensioenopbouw is gestopt en de pensioenuitkering lager is dan € 2,– per jaar. In dat geval vervalt het pensioen vanaf 2019.

De nieuwe wet bepaalt dat oud-werknemers hun kleine pensioen waarvan de opbouw na 1 januari 2018 is gestopt, niet meer kunnen afkopen. Er zijn echter twee uitzonderingen op deze regel:

  1. De pensioenuitvoerder van de oud-werknemer mag een klein pensioen nog steeds afkopen als het in vijf jaar minimaal vijf keer niet is gelukt om dit over te dragen aan een nieuwe pensioenuitvoerder;
  2. De pensioenuitvoerder van de (oud-)werknemer mag een klein pensioen afkopen als deze met pensioen gaat.

Carla wijst er ten slotte op dat niet alle kleine pensioenen worden samengevoegd. Sommige pensioenuitvoerders maken namelijk geen gebruik van de nieuwe regels om kleine pensioenen samen te voegen en actief over te dragen aan de nieuwe pensioenuitvoerder. Tpf heeft ervoor gekozen dit wel te doen. Met deze actie verwacht het fonds dat de kosten van de pensioenadministratie lager zullen zijn.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer