Als u pensioen opbouwt bij Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf), dan heeft uw partner met wie u samenwoont of gaat samenwonen mogelijk recht op nabestaandenpensioen. Is dit het geval dan krijgt uw partner wanneer u komt te overlijden vóór de pensioendatum een maandelijks bedrag om het wegvallen van uw inkomen op te vangen.

Bent u gehuwd of heeft u een geregistreerd partnerschap, dan heeft uw partner automatisch recht op nabestaandenpensioen.

Maar wie samenwoont of gaat samenwonen heeft niet automatisch recht op partnerpensioen . Als u wilt dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen, dan moet u hiervoor bij de notaris een samenlevingsovereenkomst opstellen. Daarna stuurt u een kopie van de overeenkomst naar Mhpf zodat uw partner kan worden geregistreerd voor het partnerpensioen.

Een vereiste is verder dat u en uw partner ten minste 6 maanden voor pensionering op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u van Mhpf een bevestiging dat uw partner is geregistreerd voor het partnerpensioen.

Dus woont u samen en heeft u een samenlevingscontract? Dan kunt u uw partner aanmelden bij Mhpf. Stuurt u hiervoor een mail met een kopie van het samenlevingscontract naar info@mhpf.nl. Dan registreren wij uw partner in onze pensioenadministratie.

Voor meer informatie over trouwen en samenwonen kijkt u hier.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer