Wat moet u doen?

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap

  Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap wilt stopzetten, dan hoeft u dit niet aan Mhpf te melden. Mhpf krijgt hiervan automatisch bericht van de Basisregistratie Personen (BRP).

  Mogelijk hebben u en uw partner afspraken gemaakt over een andere verdeling van de rechten op ouderdoms- en partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan Mhpf laten weten. Het formulier Mededeling van scheiding dat u daarvoor kunt gebruiken, vindt u hier.

 • Samenlevingsovereenkomst

  Als u een samenlevingsovereenkomst heeft, moet u Mhpf  laten weten wanneer u uit elkaar gaat. Dit is belangrijk, omdat uw partner bij uw overlijden dan voor partnerpensioen in aanmerking komt.

  Mogelijk hebben u en uw partner afspraken gemaakt over een andere verdeling van de rechten op ouderdoms- en partnerpensioen als u uit elkaar gaat. Dit moet u binnen twee jaar na de scheiding aan Mhpf laten weten. Het formulier Mededeling van scheiding dat u daarvoor kunt gebruiken, vindt u hier.

   

Een scheiding vraagt meestal veel van u. Naast de emotionele kant zitten er ook verschillende zakelijke aspecten aan vast, waaronder op pensioengebied.

Huwelijk en geregistreerd partnerschap ontbinden

Als u besluit uit elkaar te gaan en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap wilt beëindigen dat u vóór uw pensionering sloot, heeft uw ex-partner recht op partnerpensioen  bij uw overlijden en op de helft van het ouderdomspensioen bij uw pensionering. Het betreft hier de pensioenrechten die zijn opgebouwd in de periode vóór uw pensionering waarin u was getrouwd of een geregistreerd partnerschap had. Het kan echter ook zijn dat u en uw partner afspraken hebben gemaakt over een andere verdeling van de pensioenrechten. De verdeling van het opgebouwde ouderdomspensioen in de huwelijkse periode is geregeld in de Wet Verdeling van ouderdomspensioen bij Scheiding (Wet VPS).

Het partnerpensioen bedraagt over het algemeen 70% van het ouderdomspensioen.

Samenlevingsovereenkomst ontbinden

Woont u samen en heeft u met uw partner een samenlevingsovereenkomst afgesloten, dan heeft u wellicht ook vastgelegd wat er moet gebeuren als u weer uit elkaar gaat. Misschien wilt u dan bijvoorbeeld dat u ex-partner bij uw overlijden geen partnerpensioen meer ontvangt. Ook nadat u uit elkaar bent gegaan, kunt u hierover nog afspraken maken.

NB. Als u ná uw pensionering trouwde of ging samenwonen, heeft uw partner bij uw overlijden geen recht op partnerpensioen.