Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een partnerpensioen als mijn ex-partner komt te overlijden?

Als uw ex-partner bij het fonds pensioen heeft opgebouwd tijdens de huwelijkse periode heeft u recht op partnerpensioen tot de datum van echtscheiding of ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Over de hoogte heeft u in het verleden een schrijven gehad. Als uw ex-partner komt te overlijden, ontvangt u van het pensioenfonds een nabestaandenpensioen, levenslang, tenzij u beiden afstand heeft gedaan middels een echtscheidingsconvenant. Hier vindt u het vereveningsformulier.

Ik ben gescheiden. Heb ik recht op een deel van het pensioen van mijn ex-partner?

 Vanaf 1 mei 1995 geldt de Wet Verevening Pensioenaanspraken bij echtscheiding. In deze wet is geregeld dat partners bij een echtscheiding of scheiding van ’tafel en bed’ aanspraak maken op 50% van elkaars opgebouwde ouderdomspensioen. Om aanspraak te maken op dit deel van het pensioen van de partner moeten de partners een verzoek indienen bij de pensioenuitvoerder van de partner met gebruik van een vereveningsformulier.

Hoe staat het met mijn partnerpensioen als ik uit dienst ga?

Als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Mediahuis NL of bij een van de andere bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds aangesloten bedrijven, dan is uw partner verzekerd van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

Als u uit dienst gaat, is uw partner echter niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de Mediahuis pensioenregeling die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis NL wel partnerpensioen opgebouwd. Dat blijft u houden als u uit dienst gaat.