Een pensioenbreuk komt vooral voor als uw pensioenregeling verandert en overgaat van een eindloonregeling naar een middelloonregeling of van een middelloonregeling naar een verzekerde regeling.

Ook kan het voorkomen dat u van werkgever wisselt en gaat deelnemen in een ander pensioenfonds.  Vaak sluiten de pensioenregelingen van de verschillende fondsen niet goed op elkaar aan. Dat kan voor uw totale pensioenopbouw ongunstig zijn. U kunt de pensioenaanspraken die u bij uw vorige werkgever heeft opgebouwd overdragen aan het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). Dit wordt pensioen- of waardeoverdracht genoemd.

Of het aantrekkelijk voor u is om opgebouwde pensioenaanspraken over te hevelen, hangt af van tal van factoren zoals verschillen tussen de pensioenregelingen en het verschil in dekkingsgraad. Mhpf en uw vorige pensioenuitvoerder kunnen u advies geven over wat het beste bij uw specifieke situatie past.