Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 30 juni 2023: 120,6% (2,8% daling ten opzichte van eind maart)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad 30 juni 2023: 116,5% (1,9% stijging ten opzichte van maart)
  • Rendement beleggingen tweede kwartaal: +1,5%
  • Belegd vermogen 30 juni 2023: € 1,17 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het tweede kwartaal licht. De rente veranderde bijna niet en het beleggingsrendement was klein maar positief.

De beleidsdekkingsgraad daalde door naar 120,6% doordat de per 1 januari toegekende indexatie van alle pensioenen met 14,33% vertraagd doorwerkt.

De beleggingsportefeuille veranderde in het tweede kwartaal weinig. Aandelen ontwikkelde markten droegen het meest bij aan het rendement. Vastgoed was de enige beleggingscategorie met een negatief rendement. Mhpf bleef in het tweede kwartaal onveranderd 68% van het renterisico afdekken.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer