Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 30 september 2023: 118,3% (2,3% daling ten opzichte van eind juni)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad  30 september 2023: 120,2% (3,7% stijging ten opzichte van juni)
  • Rendement beleggingen derde kwartaal: -4,0%
  • Belegd vermogen 30 september 2023: € 1,18 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het derde kwartaal als gevolg van een doorstijgende rente. Die zorgde voor een negatief beleggingsrendement, maar ook voor een stijgende actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad daalde door naar 118,3% doordat de per 1 januari toegekende indexatie van alle pensioenen met 14,3% vertraagd doorwerkt.

w

De afdekking van het renterisico is in het derde kwartaal verhoogd tot 72%. Mhpf is daardoor beter beschermt in situaties waarin de rente sterk terugvalt, zoals bij economische tegenwind. Keerzijde is dat als de rente doorstijgt, de beleggingsverliezen ook groter zijn.

Het beleggingsrendement was in het derde kwartaal -4,0%. Dat negatieve rendement kwam vrijwel volledig op conto van verliezen op de rente-afdekking als gevolg van de rentestijging. De waarde van de meer risicovolle beleggingen veranderde in het derde kwartaal per saldo nauwelijks.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer