Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 30 september 2023: 118,3% (2,3% daling ten opzichte van eind juni)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad  30 september 2023: 120,2% (3,7% stijging ten opzichte van juni)
  • Rendement beleggingen derde kwartaal: -4,0%
  • Belegd vermogen 30 september 2023: € 1,18 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het derde kwartaal als gevolg van een doorstijgende rente. Die zorgde voor een negatief beleggingsrendement, maar ook voor een stijgende actuele dekkingsgraad.

De beleidsdekkingsgraad daalde door naar 118,3% doordat de per 1 januari toegekende indexatie van alle pensioenen met 14,3% vertraagd doorwerkt.

w

De afdekking van het renterisico is in het derde kwartaal verhoogd tot 72%. Mhpf is daardoor beter beschermt in situaties waarin de rente sterk terugvalt, zoals bij economische tegenwind. Keerzijde is dat als de rente doorstijgt, de beleggingsverliezen ook groter zijn.

Het beleggingsrendement was in het derde kwartaal -4,0%. Dat negatieve rendement kwam vrijwel volledig op conto van verliezen op de rente-afdekking als gevolg van de rentestijging. De waarde van de meer risicovolle beleggingen veranderde in het derde kwartaal per saldo nauwelijks.

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer