Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 31 december 2023: 116,8% (1,5% daling ten opzichte van eind september)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad  31 december 2023: 117,0% (3,2% daling ten opzichte van september)
  • Rendement beleggingen vierde kwartaal: 9,4%
  • Rendement over heel 2023: 9,9%
  • Belegd vermogen 31 december 2023: € 1,21 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte rentedaling. Die zorgde voor een positief beleggingsrendement, maar ook voor een dalende actuele dekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad daalde licht naar 116,8%.

De afdekking van het renterisico was in het derde kwartaal verhoogd tot 72%. Mhpf was daardoor beter beschermd tegen de scherpe rentedaling in het vierde kwartaal. Keerzijde is dat als de rente wel verder was doorgestegen, de beleggingsverliezen ook groter zouden zijn geweest.

Het beleggingsrendement was in het vierde kwartaal 9,4%. Dat positieve rendement kwam uit grote koersstijgingen van obligaties en renteswaps, en voor een kleiner deel uit goed presterende aandelenportefeuilles.

Over heel 2023 daalde de rente per saldo, en stegen aandelenkoersen fors. Beide droegen bij aan het jaarrendement van 9,9%. Dat positieve rendement volgde wel op het juist uitzonderlijk slechte jaar 2022. In 2023 rendeerden vrijwel alle beleggingscategorieën positief. Grote uitzondering was vastgoed, waar de oplopende rente en structurele ontwikkelingen als thuiswerken en online winkelen voor uitdagingen zorgden. Mhpf heeft de beleggingen in vastgoed teruggebracht en die in hoogrentende obligaties en aandelen licht verhoogd.

Mhpf hanteert voor de aanpassing van de pensioenen aan de inflatie de periode 1 november tot 31 oktober. Afgelopen jaar was er over die periode geen inflatie, waardoor de pensioenen niet geïndexeerd konden worden. De terugval in de beleidsdekkingsgraad in 2023 is het vertraagde effect van de indexatie die eind 2022 werd toegekend.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer