Even de tank van de auto volgooien. Oef… dat is duur. Je bent zo maar negen tientjes kwijt. En als ik tussen de stoelen een tankbonnetje van vorig jaar vind, zie ik dat ik toen zes tientjes betaalde voor ongeveer dezelfde hoeveelheid benzine.

Het blijft niet bij tanken want àlles wordt snel duurder: boodschappen bij de supermarkt, de verzekeringen, energie en kleding. Iedereen ervaart de gevolgen van deze algemene prijsstijging (de inflatie) want als het inkomen niet stijgt, kun je steeds minder kopen. En juist daarom willen pensioenfondsen de pensioenen aanpassen aan de inflatie zodat de koopkracht gelijk blijft. Natuurlijk is dat direct van belang voor onze gepensioneerden die elke maand  een pensioen ontvangen. Maar aanpassing, de toeslag , is ook van belang voor werkenden want door een toeslag groeit de aanspraak op het pensioen dat zij ooit gaan ontvangen.

Helaas hebben vrijwel alle pensioenfondsen in de afgelopen jaren het pensioen niet kunnen ophogen omdat de financiële resultaten onvoldoende waren. Maar langzaam verbetert dat beeld; de angst dat pensioenen moeten worden verlaagd, is al weg. Overigens is verlaging van het pensioen gelukkig nooit een scenario geweest dat Mhpf moest doorvoeren.

Is het herstel van Mhpf voldoende om de pensioenen iets te verhogen zodat de inflatie deels wordt goedgemaakt? Ik weet dat niet. Pas eind van het jaar neemt het bestuur een besluit over de toeslag.

We hopen natuurlijk wél dat de pensioenen omhoog kunnen. Daarom beleggen we een beetje gewaagd zodat we op lange termijn meer verdienen en de pensioenen eerder kunnen verhogen.

Op een toeslag kunnen we wel hopen, maar niet op rekenen. Waar we wel op kunnen rekenen, is de voortgaande stijging van de prijzen. Als ik langs de benzinepomp rijd, zie ik dat de benzine weer een paar cent duurder is geworden. Zucht.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer