In het voorjaar kijken we altijd nog één keer terug op het afgelopen jaar. Het bestuur van het pensioenfonds stelt dan het jaarverslag en de jaarrekening vast.

Maar dit voorjaar is alles anders. De cijfers over 2019 zijn belangrijk maar inmiddels al bijna niet meer relevant door de coronacrisis. Sinds eind 2019 is de financiële positie van de pensioensector fors verslechterd.

Dat geldt ook voor Tpf. Gelukkig heeft het fonds in de afgelopen jaren voorzichtig gehandeld waardoor Tpf nog een beleidsdekkingsgraad heeft boven de 100 procent. Een beleidsdekkingsgraad boven 100 procent hebben helaas lang niet alle pensioenfondsen in Nederland.

De financiën van Tpf blijven wel een voortdurende zorg. Het bestuur overlegt zeer vaak met deskundigen (zowel onze eigen beleggingsdeskundige Frank Huitema als bankiers) over de koers van het fonds, de risico’s die we kunnen en willen nemen.

Het coronavirus heeft ook het gewone werk van het pensioenfonds nogal ontregeld. Iedereen werkt natuurlijk zo veel mogelijk vanuit huis; vergaderingen en overlegjes gaan via het computerscherm of de telefoon. Het is een beetje omslachtig en soms wat onhandig, maar ach, alles went.

Wat niet went, is het gebrek aan persoonlijk contact. Persoonlijk contact zoals vorig jaar lente tijdens de Dag voor Gepensioneerden in het hoofdkantoor aan de Basisweg. Het was ongelooflijk leuk om zo veel oude bekenden te ontmoeten; dat vonden zowel de bezoekers als het team van het pensioenfonds en de leiding van Mediahuis Nederland.

Vele bezoekers vroegen ons nadrukkelijk om een herhaling.  Vóór de uitbraak van de coronacrisis hadden we daarom het plan om in het najaar opnieuw zo’n dag te houden. Maar of dat gaat lukken is natuurlijk hoogst twijfelachtig.

Tegelijkertijd blijf ik hopen dat we deze crisis snel te boven komen en elkaar weer kunnen ontmoeten en hartelijk begroeten met een ferme handdruk. Want ik kijk echt uit naar de dag dat het bedrijfsrestaurant weer vol zit tijdens de Dag voor Gepensioneerden.

Arno Reekers,

Voorzitter bestuur

Meest recente nieuws

25 april 2023

Positief beleggingsrendement in 1e kwartaal 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht.
Lees meer
21 april 2023

Maike Beeren nieuw lid van Verantwoordingsorgaan

Maike Beeren is per april het nieuwe lid van het Verantwoordingsorgaan (VO) van het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf). ...
Lees meer
11 april 2023

Nibud start website: Geldplan bijna pensioen

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft vandaag het Geldplan Bijna pensioen gelanceerd.
Lees meer