De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli 2023 ingaan nu de Eerste Kamer hiervoor definitief het groene licht heeft gegeven. In deze Kamer stemde een ruime meerderheid voor de wet. Daarmee is nu de weg vrij voor de overgang van circa 1500 miljard euro aan pensioen -vermogen naar het nieuwe stelsel.

Dit pensioenvermogen wordt van een collectieve pot overgeheveld naar individuele potjes. Het pensioenstelsel in zijn huidige vorm is niet meer van deze tijd. Het nieuwe stelsel is flexibeler en past beter bij de huidige arbeidsmarkt. In tijden van economische voorspoed kan sneller meer pensioen worden uitgekeerd, bij slechte beursresultaten kan er eerder worden gekort.

Wensen

De Eerste Kamer heeft nog diverse wensen bij minister Schouten (Pensioenen) neergelegd. Zo wil de Kamer het nabestaandenpensioen standaard vrijwillig, na uitdiensttreding, voorzetten, het wezenpensioen verbeteren en ook de politieke pensioenen onder de wet brengen.

Nabestaandenpensioen

De vrijwillige voortzetting van het nabestaandenpensioen als standaard moet voorkomen dat nabestaanden geen pensioen krijgen. Minister Schouten beloofde dit te onderzoeken en te regelen als de voordelen ‘evident groter zijn dan de nadelen’.

Meest recente nieuws

14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer
22 januari 2024

4e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het vierde kwartaal als gevolg van een abrupte ...
Lees meer