De Wet toekomst pensioenen kan op 1 juli 2023 ingaan nu de Eerste Kamer hiervoor definitief het groene licht heeft gegeven. In deze Kamer stemde een ruime meerderheid voor de wet. Daarmee is nu de weg vrij voor de overgang van circa 1500 miljard euro aan pensioen -vermogen naar het nieuwe stelsel.

Dit pensioenvermogen wordt van een collectieve pot overgeheveld naar individuele potjes. Het pensioenstelsel in zijn huidige vorm is niet meer van deze tijd. Het nieuwe stelsel is flexibeler en past beter bij de huidige arbeidsmarkt. In tijden van economische voorspoed kan sneller meer pensioen worden uitgekeerd, bij slechte beursresultaten kan er eerder worden gekort.

Wensen

De Eerste Kamer heeft nog diverse wensen bij minister Schouten (Pensioenen) neergelegd. Zo wil de Kamer het nabestaandenpensioen standaard vrijwillig, na uitdiensttreding, voorzetten, het wezenpensioen verbeteren en ook de politieke pensioenen onder de wet brengen.

Nabestaandenpensioen

De vrijwillige voortzetting van het nabestaandenpensioen als standaard moet voorkomen dat nabestaanden geen pensioen krijgen. Minister Schouten beloofde dit te onderzoeken en te regelen als de voordelen ‘evident groter zijn dan de nadelen’.

Meest recente nieuws

16 augustus 2023

Dat nieuwe pensioenstelsel; wat betekent dat voor mij?

Op maandag 21 augustus start het ministerie van Sociale Zaken met een grote publiekscampagne over het nieuwe stelsel.
Lees meer
31 juli 2023

Interview met Mhpf in PensioenPro

De pensioensector is ‘communicatief heel zwak’ en moet veel meer de media opzoeken, stelt Arno Reekers,
Lees meer
24 juli 2023

2e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het tweede kwartaal licht.
Lees meer