Het in juni gesloten pensioenakkoord leidt naar verwachting tot een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Binnen Mhpf werkt een projectgroep van bestuursleden en medewerkers uit hoe we binnen de nieuwe wettelijke mogelijkheden een goede pensioenregeling kunnen uitwerken.

Het kabinet heeft samen met werknemers- en werkgeversorganisaties een nieuw pensioenakkoord gesloten. Met hierin nieuwe afspraken over pensioenen en AOW .

Volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) moeten veel details van het akkoord echter de komende tijd nog nader worden uitgewerkt. Vervolgens dienen alle afspraken in de wet worden vastgelegd.

Een aantal belangrijke afspraken uit het akkoord:

  • Een transparanter en persoonlijker pensioenstelsel. Het moet straks duidelijker worden wat de deelnemer aan premie inlegt en wat aan vermogen wordt opgebouwd. En ook waar het pensioen voor de deelnemer uiteindelijk op uitkomt. Ook is het pensioen straks beweeglijker. Het gaat eerder omhoog als het economisch goed gaat, en eerder omlaag als het economisch slechter gaat;
  • De AOW-leeftijd stijgt minder snel. De AOW-leeftijd blijft gekoppeld aan de levensverwachting, maar in mindere mate;
  • Beter nabestaandenpensioen. Er komen betere regels voor het nabestaandenpensioen. Dit geldt vooral voor het partnerpensioen wanneer de deelnemer overlijdt, nog voordat deze met pensioen gaat;
  • Verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

Marco van der Laan is Mhpf-bestuurslid en zit in de projectgroep: “In de voorstellen krijg je als deelnemer straks een eigen aandeel in het totale kapitaal van Mhpf. Je kunt zelf zien hoe zich dat ontwikkelt via de premies die je samen met de werkgever bijdraagt, en via de beleggingsrendementen.” Een andere grote verandering is dat Mhpf straks voor verschillende leeftijdsgroepen verschillend gaat beleggen. Marco: “In het nieuwe stelsel kunnen we meer maatwerk leveren bij het beleggen. Jongeren nemen dan wat meer risico, omdat die verder van hun pensioen afstaan. Voor ouderen kunnen we juist wat meer zekerheid creëren.”

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer