Per 1 oktober 2022 verhoogt Mhpf alle pensioenen met 2,03%. Deze verhoging (toeslag ) geldt zowel voor ingegane pensioenen (die maandelijks worden uitbetaald) als opgebouwde maar nog niet ingegane pensioenen.

Eerder dit jaar werden de pensioenen al 1,36% verhoogd. Met deze tweede verhoging is de volledige gemeten prijsinflatie van 3,4% over de periode oktober 2020 – oktober 2021 gecompenseerd.

Eind 2022 bepaalt Mhpf welk deel van de prijsinflatie over de periode oktober 2021 – oktober 2022 gecompenseerd kan worden.

Met een voorbeeld verduidelijken we de invloed van deze toeslag.

Actieve deelnemer of gewezen deelnemer met pensioenaanspraken, of gepensioneerde met bruto jaarlijkse pensioenuitkering:

per 1 januari 2022 van                                                                   € 5.000,00

Eerder toegekend: toeslag 2022 1,36%                                      €      68,00

Aanspraken per 1 januari 2022 inclusief toeslag                     € 5.068,00

Bij: toeslag oktober 2022 2,03%                                                 €     102,88

Aanspraken per 1 oktober 2022 inclusief toeslagen                €  5.170,88

Heeft u meer vragen over pensioen en inflatie: lees dan onze [veelgestelde vragen].

Veelgestelde vragen over Mhpf-pensioen en inflatie

Stijgt mijn pensioen automatisch mee met de inflatie?

Nee. Er zijn wettelijke voorschriften voor het verhogen of verlagen van de pensioenen. Die voorschriften zijn er om ervoor te zorgen dat pensioenfondsen voldoende vermogen hebben om alle toekomstige pensioenverplichtingen te kunnen uitbetalen. Pensioenen mogen alleen verhoogd worden als de dekkingsgraad hoog genoeg is. De afgelopen jaren was de dekkingsgraad vaak te laag om de inflatie volledig te kunnen compenseren. Door de oplopende rente is de dekkingsgraad gestegen en kan dat nu wel.

Waarom wordt mijn pensioen niet meer verhoogd dan 3,4%? De prijzen stijgen toch veel harder?

Deze verhoging gaat nog over de inflatie in 2021. Toen stegen de prijzen volgens het CBS 3,4%. Dit jaar stijgen de prijzen veel harder. Eind van dit jaar bepaalt Mhpf welk deel van de prijsstijging over 2022 gecompenseerd kan worden (in 2023).

Wanneer zie ik de verhoging terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Uiterlijk in december 2022 is de verhoging daar terug te zien.

Wat heeft deze verhoging te maken met het nieuwe pensioenstelsel?

Het wetsvoorstel voor het nieuwe pensioenstelsel wordt nu door de Tweede Kamer besproken. In het nieuwe stelsel gaat iedereen pensioenvermogen opbouwen in plaats van een pensioenaanspraak. Het persoonlijke pensioenvermogen beweegt met beleggingsrendementen op en neer. Hierdoor komen zowel mee- als tegenvallers sneller bij deelnemers en gepensioneerden terecht.

Vooruitlopend op de invoering van het nieuwe pensioenstelsel heeft de overheid in juni de wettelijke toeslagregels versoepeld. Daardoor mogen pensioenfondsen nu pensioenen eerder en meer verhogen dan voorheen. De verhoging van 2,03% per 1 oktober is het resultaat van die versoepelde regels. Ook de compensatie van de inflatie over 2022 valt onder die versoepelde regels.

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer