Mhpf gaat de gewijzigde pensioenregelingen, vanaf 1 januari 2022 voor Mediahuis Nederland en Keesing uitvoeren voor de komende drie jaren.

Alle medewerkers van Mediahuis NL en Keesing hebben recent een brief met informatie over de aangepaste pensioenregeling ontvangen van hun werkgever. Er is gekozen om de huidige pensioenregelingen zoveel als mogelijk ongewijzigd te laten in aanloop naar de invoering van het wetsvoorstel toekomst pensioenen. In de brieven is aandacht besteed aan de premiehoogte, het opbouwpercentage en de marktontwikkelingen in de afgelopen jaren. Omdat de huidige uitvoeringsovereenkomsten per 31 december 2021 aflopen, zijn er nieuwe berekeningen gemaakt door Mhpf. Er is vastgesteld dat de nu geldende pensioenpremie van 21,9% niet voldoende is om de huidige pensioenregeling met het daarin opgenomen beoogd opbouwpercentage van 1,75% te financieren.

Voor medewerkers in dienst van Mediahuis Nederland of aangesloten onderneming geldt een premiepercentage van 25,0% en een opbouwpercentage van 1,55% vanaf 1 januari 2022.

Voor medewerkers in dienst van Keesing of aangesloten onderneming blijft de premie 21,9% en wordt het opbouwpercentage 1,38% vanaf 1 januari 2022.

Lage rente en marktontwikkelingen    

De pensioenfondsen in ons land behoren tot de rijkste ter wereld. De pensioenvermogens nemen toe, waarom moeten dan toch de premies omhoog en bouwen wij minder pensioen op? De verhoging van de pensioenpremies hangt nauw samen met de langdurig lage rentestand. De Europese Centrale Bank houdt de rente bewust laag, om particulieren en bedrijven te stimuleren meer geld uit te geven. Door de vergrijzing en minder investeringen in industrie en innovaties wordt er namelijk meer gespaard dan uitgegeven. Corona versterkt deze trend nog eens.

Door de lage rente wordt het echter duurder om pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld omdat veel obligaties, een van de producten waarin Mhpf belegt, een negatieve rente kennen. Een lage rente levert pensioenfondsen minder geld op, dus moeten ook hun financiële buffers omhoog, zo luidt de eis van De Nederlandsche Bank. Deze buffers zijn immers nodig om ook bij financiële tegenvallers in de toekomst het pensioen aan de deelnemers te kunnen uitbetalen. In de afgelopen jaren is de levensverwachting toegenomen. Wij worden ouder en hier dienen pensioenfondsen ook rekening mee te houden.

Premies

In het jaar 2021 was de premie van 21,9% niet kostendekkend. De premie had 2% hoger moeten zijn. Echter, vanuit een reservepot premies is het tekort in het laatste contractjaar voldaan aan Mhpf. Een premie van 23,9% zou kostendekkend zijn geweest in 2021. Voor het jaar 2022 is deze kostendekkende premie inmiddels gestegen naar 27,9%. De stijging is onder andere veroorzaakt door lagere rentestanden, dalend aantal actieve deelnemers en oplopende uitvoeringskosten.

Voorgenomen toeslagverlening

In de afgelopen maanden is de beleidsdekkingsgraad gestegen boven 110% grens waardoor het voor Mhpf mogelijk is om gedeeltelijk te indexeren. Dit is positief voor alle deelnemers van Mhpf. Zoals u in de media kunt lezen hebben niet alle pensioenfondsen (waaronder ABP) deze mogelijkheid omdat hun beleidsdekkingsgraad onder de 110% grens zit.  In januari 2022 stelt het bestuur van Mhpf het toeslagpercentage op de pensioenen vast op basis van het toeslagbeleid van Mhpf en de hoogte van de beleidsdekkingsgraad van Mhpf.

 

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer