De pensioensector is hard geraakt door de coronacrisis. Dit blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank over het eerste kwartaal van 2020. Het belegd vermogen van de pensioenfondsen in ons land daalde van €1.554 miljard naar €1.442 miljard. Aandelen verloren in het eerste kwartaal ruim 20% van hun waarde, terwijl de beleggingen in staatsobligaties 7% stegen.

Vanaf eind maart herstelden de aandelenmarkten zich echter flink van de beurskrach eind februari en maart. Ook de rente steeg licht. Door de combinatie hiervan steeg het belegd vermogen van Mhpf tot € 1.321 miljard en daarmee was de beleggingsportefeuille in mei zelfs meer waard dan in december 2019.

Ook de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen daalden de afgelopen maanden. Leidde de langdurig lage rente al tot hogere pensioenverplichtingen met een negatief effect op de beleidsdekkingsgraad als gevolg, de aandelenverliezen op de beurzen kwamen daar nog eens bovenop.

Mhpf zag de beleidsdekkingsgraad dalen in mei van 104,2% tot 103,6%. Een beleidsdekkings-graad boven 100% is voor lang niet alle pensioenfondsen in ons land weggelegd.

Mhpf slaagt er in deze crisistijd goed in zijn werkzaamheden te continueren. Het fondsbestuur vergadert regelmatig (online), houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kijkt waar aanpassingen nodig zijn. Ook aan de dienstverlening aan u verandert in deze tijd niets. De uitbetaling van pensioenen gaat gewoon door en de medewerkers van het pensioenbureau die veelal thuiswerken, zijn goed per mail en telefonisch bereikbaar.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer