De pensioensector is hard geraakt door de coronacrisis. Dit blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank over het eerste kwartaal van 2020. Het belegd vermogen van de pensioenfondsen in ons land daalde van €1.554 miljard naar €1.442 miljard. Aandelen verloren in het eerste kwartaal ruim 20% van hun waarde, terwijl de beleggingen in staatsobligaties 7% stegen.

Vanaf eind maart herstelden de aandelenmarkten zich echter flink van de beurskrach eind februari en maart. Ook de rente steeg licht. Door de combinatie hiervan steeg het belegd vermogen van Mhpf tot € 1.321 miljard en daarmee was de beleggingsportefeuille in mei zelfs meer waard dan in december 2019.

Ook de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen daalden de afgelopen maanden. Leidde de langdurig lage rente al tot hogere pensioenverplichtingen met een negatief effect op de beleidsdekkingsgraad als gevolg, de aandelenverliezen op de beurzen kwamen daar nog eens bovenop.

Mhpf zag de beleidsdekkingsgraad dalen in mei van 104,2% tot 103,6%. Een beleidsdekkings-graad boven 100% is voor lang niet alle pensioenfondsen in ons land weggelegd.

Mhpf slaagt er in deze crisistijd goed in zijn werkzaamheden te continueren. Het fondsbestuur vergadert regelmatig (online), houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kijkt waar aanpassingen nodig zijn. Ook aan de dienstverlening aan u verandert in deze tijd niets. De uitbetaling van pensioenen gaat gewoon door en de medewerkers van het pensioenbureau die veelal thuiswerken, zijn goed per mail en telefonisch bereikbaar.

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer