De pensioensector is hard geraakt door de coronacrisis. Dit blijkt uit recente cijfers van De Nederlandsche Bank over het eerste kwartaal van 2020. Het belegd vermogen van de pensioenfondsen in ons land daalde van €1.554 miljard naar €1.442 miljard. Aandelen verloren in het eerste kwartaal ruim 20% van hun waarde, terwijl de beleggingen in staatsobligaties 7% stegen.

Vanaf eind maart herstelden de aandelenmarkten zich echter flink van de beurskrach eind februari en maart. Ook de rente steeg licht. Door de combinatie hiervan steeg het belegd vermogen van Mhpf tot € 1.321 miljard en daarmee was de beleggingsportefeuille in mei zelfs meer waard dan in december 2019.

Ook de beleidsdekkingsgraden van de meeste pensioenfondsen daalden de afgelopen maanden. Leidde de langdurig lage rente al tot hogere pensioenverplichtingen met een negatief effect op de beleidsdekkingsgraad als gevolg, de aandelenverliezen op de beurzen kwamen daar nog eens bovenop.

Mhpf zag de beleidsdekkingsgraad dalen in mei van 104,2% tot 103,6%. Een beleidsdekkings-graad boven 100% is voor lang niet alle pensioenfondsen in ons land weggelegd.

Mhpf slaagt er in deze crisistijd goed in zijn werkzaamheden te continueren. Het fondsbestuur vergadert regelmatig (online), houdt de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en kijkt waar aanpassingen nodig zijn. Ook aan de dienstverlening aan u verandert in deze tijd niets. De uitbetaling van pensioenen gaat gewoon door en de medewerkers van het pensioenbureau die veelal thuiswerken, zijn goed per mail en telefonisch bereikbaar.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer