• Geen individuele pensioenregeling – TMG trok het plan in om nieuwe medewerkers een pensioenregeling gebaseerd op individuele bijdragen aan te bieden naast de bestaande pensioenregeling bij Tpf. De CAO-partijen hebben aangegeven dat deze individuele regeling in strijd is met de geldende CAO voor het uitgeverijbedrijf;
  • Einde spaarmodule – Samen met TMG zorgde Tpf ervoor dat de bestaande vrijwillige spaarmodule werd vervangen door een meer flexibele bijspaarregeling van ABN AMRO Pensioenen. Werknemers die reeds een spaarmodule hadden, konden ervoor kiezen hun spaargeld over te hevelen naar ABN AMRO Pensioenen of dit geld te gebruiken om extra pensioenrechten bij Tpf in te kopen.
  • Nieuwe website – In 2017 werd begonnen met de bouw van een nieuwe website die (ex-) werknemers en gepensioneerden informatie-op-maat geeft in hun specifieke levenssituatie. De site tpf.nl werd vervolgens in april 2018 gelanceerd.
  • Raad van toezicht – Overeenkomstig wettelijke bepalingen heeft Tpf sinds 1 januari 2018 een raad van toezicht. Deze raad houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken binnen Tpf.  Daarvoor werden deze activiteiten uitgevoerd door een visitatiecommissie. (Zie foto van links naar rechts Rein Godding, Peter Mannaert en Renske Biezeveld).
  • Herstelplan – Op grond van financiële regelgeving moet de beleidsdekkingsgraad van Tpf 117,6% bedragen om volledig solvabel te zijn. Deze graad ligt echter sinds 2015 onder dit niveau. In het herstelplan voor 2018 staat hoe Tpf over maximaal 10 jaar de beleidsdekkingsgraad wil laten stijgen naar 117,6% of hoger.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer