Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de bus.

Uitleg Wat als het mee- of tegenzit?

Op het UPO en op de website mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst mee- of tegenvallers zijn:

  • Op het UPO van Mhpf ziet u een inschatting van het pensioen dat u van Mhpf gaat ontvangen.
  • Op mijnpensioenoverzicht.nl ziet u een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW en elders opgebouwd pensioen.

Navigatiemonitor

Toelichting

Het onderste bedrag

Het onderste bedrag is geen inschatting. Dit is het pensioen dat u als deelnemer tot nu toe bij Mhpf heeft opgebouwd.

Als u nu zou stoppen met het opbouwen van pensioen, is dit het bedrag dat u straks bruto per jaar gaat ontvangen, zolang u leeft (*):

  • Op het pensioenoverzicht van Mhpf is het bedrag berekend alsof het ingaat op uw 67e jaar
  • Op mijnpensioenoverzicht.nl is dit bedrag berekend alsof u uw pensioen tegelijk laat ingaan met uw AOW.

(*) Wij maken hierbij een voorbehoud voor de mogelijke gevolgen van het nieuwe pensioencontract.

Het verwachte eindresultaat

Bovenaan ziet u drie bedragen. Deze bedragen zijn een inschatting van het pensioen waarop u lijkt te gaan uitkomen in verschillende situaties. Een belangrijke aanname voor alle drie de bedragen is dat u blijft werken tot uw 67e jaar en pensioen blijft opbouwen binnen uw huidige pensioenregeling. Als u eerder stopt met werken, zal uw pensioen lager zijn.

Er zijn heel veel verschillende ‘toekomsten’ (scenario’s) bedacht. In het ene toekomstscenario zit het mee wat betreft de rente, de beleggingen en de stijging van de prijzen. In een ander toekomstscenario zit het tegen. Alle pensioenfondsen en verzekeraars rekenen met dezelfde toekomstscenario’s. U ziet wat uw pensioen is in drie situaties.

  • Het verwachte eindresultaat ziet u in het midden bovenaan. Dit is het pensioen waar u op dit moment op uit lijkt te komen. Er is op dit moment 50% kans dat uw pensioen lager uitvalt en 50% kans dat uw pensioen hoger uitvalt dan dit bedrag.
  • Bij de rechter pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch erg meezit. De kans is op dit moment klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een hoger bedrag dan het rechter bedrag.
  • Bij de linker pijl ziet u het bedrag waar u op uit lijkt te komen als het economisch gezien veel slechter gaat dan verwacht. De kans is op dit moment ook klein (5% van de ‘toekomsten’) dat u uitkomt op een lager bedrag dan het linker bedrag.

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?

  • De rente kan stijgen of dalen.

Als de rente stijgt, dan hoeven wij minder reserves aan te houden voor de toekomst en is de kans groter dat we de pensioenen kunnen verhogen. Daalt de rente, dan moeten we juist meer reserves aan houden. De kans dat we uw pensioen kunnen verhogen wordt dan kleiner.

  • Beleggingen kunnen hoge rendementen opleveren of juist niet.

Wij beleggen de premie en het huidige vermogen van het fonds voor uw pensioen. We zorgen daarbij dat we de risico’s van het beleggen zo goed mogelijk spreiden. We beleggen voor u bijvoorbeeld een deel in aandelen en een deel in beleggingen die een vaste rente opleveren. We kunnen niet alleen maar kiezen voor beleggingen die een vaste rente opleveren, omdat deze beleggingen te weinig rendement opleveren om nu en in de toekomst alle pensioenen uit te kunnen betalen. De rente is erg laag. Door te investeren in aandelen en andere beleggingen, zorgen we ervoor dat iedereen gemiddeld twee tot drie keer zijn ingelegde premie terugkrijgt. We weten echter vooraf niet precies wat de beleggingen gaan opleveren. We kunnen met een periode te maken hebben met lage opbrengsten of zelfs verliezen op de beleggingen.

  • De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen.

Als de prijzen stijgen, wordt uw pensioen minder waard. U kunt immers minder kopen met hetzelfde bedrag. De invloed van de prijzen op wat u later kunt kopen met uw pensioen hebben we verwerkt in de inschatting. U ziet dus niet het bedrag dat u straks naar verwachting ontvangt, maar een inschatting van wat ervan overblijft als de stijging van de prijzen tot aan uw pensioen is meegerekend. Als de verwachting is dat de prijzen gaan dalen, is het bedrag (iets) naar boven bijgesteld.

Wat is nog meer van invloed op uw pensioen?

Veranderingen in uw privé- of werksituatie kunnen ook gevolgen hebben voor uw pensioen. Denk aan een hoger of lager salaris of een scheiding. We hebben geen rekening gehouden met mogelijke veranderingen in uw privé- of werksituatie.

De website mijnpensioenoverzicht.nl (onderdeel vooruitblik) geeft deze drie scenario’s weer voor uw totale pensioen (als u ook pensioen heeft opgebouwd bij andere instellingen naast pensioenopbouw bij Mhpf) en dit wordt nader toegelicht met een filmpje.

Vragen

Voor vragen en/of uitleg over uw UPO kunt u contact opnemen met een van de pensioenspecialisten van Mhpf. Zie hier de contactgegevens.


Meest gestelde vragen over UPO 

Waarom in de verwachte uitkomst (middelste pijl) in de navigatiemetafoor lager dan het eerder in de UPO vermeldde te bereiken pensioen?

Bij de drie mogelijke uitkomsten, houden we rekening met inflatie. Als er sprake is van inflatie stijgen de prijzen van producten en diensten. Nadat de prijzen zijn gestegen, kunt u met dezelfde hoeveelheid geld minder kopen.

Bij de berekening van de drie uitkomsten is dus rekening gehouden met de kans dat prijzen stijgen, van allerlei producten en diensten en de kans dat uw pensioen verhoogd wordt. Als het tegenzit stijgen de prijzen en wordt uw pensioen niet of weinig verhoogd. Als het meezit kunnen de prijzen stijgen, maar wordt tegelijk uw pensioen verhoogd, zodat uw pensioen ‘waardevast’ is.

Deze manier van presenteren is door de overheid gekozen om u een beeld te geven van de koopkracht van uw pensioen. Zo zal voor de meeste (gewezen) deelnemers het verwachte scenario in de metafoor lager zijn dan het reeds opgebouwde pensioen. Dat komt doordat eventuele toekomstige toeslagen onvoldoende zijn om de prijsinflatie te compenseren. De uitkomsten in de metafoor worden wel voor prijsinflatie gecorrigeerd.

Waarom zijn de dienstjaren op het UPO niet gelijk aan mijn werkelijke dienstjaren?

Het administratiesysteem rekent alleen met hele jaren. Werkt u minder dan 100% dan gaat het systeem dit omrekenen. Bijvoorbeeld: U werkt 10 jaar 50% parttime. Voor het administratiesysteem zijn dit dan 5 dienstjaren (10 * 0.5).

Ik heb wel een partner, waarom staat er geen partner vermeld op het UPO?

Indien er sprake is van een huwelijk cq. geregistreerd partnerschap, dan wordt uw partner automatisch geregistreerd in onze pensioenadministratie als zijnde uw partner.

Is er sprake van ‘ongehuwd samenwonend’ dan is uw partner reglementair niet automatisch verzekerd voor het partnerpensioen . Voorwaarde is namelijk dat er een samenlevingscontract aanwezig dient te zijn. Heeft u een samenlevingscontract, dan verzoeken wij u een kopie van het samenlevingscontract (welke door u beide is ondertekend) naar ons op te sturen, dit kan via: info@mhpf.nl. Zodra wij deze in ons bezit hebben, kunnen wij uw partner registreren in onze administratie, en vervolgens ontvangt u van ons hiervan een schriftelijke bevestiging.

Als wij de gegevens over uw partner in de loop van het jaar ontvangen dan vindt u deze gegevens op het volgende UPO terug.

Meest recente nieuws

12 juli 2024

Publieksversie financieel jaarverslag 2023

In de nieuwe publieksversie van het financieel jaarverslag 2023 worden u overzichtelijk de belangrijkste pensioencijfers van 2023 gepresenteerd.
Lees meer
18 juni 2024

Uitleg UPO en de meest gestelde vragen

Binnenkort valt het jaarlijkse Uniform Pensioen Overzicht (UPO) van Mhpf  bij de actieve en gewezen deelnemers in de ...
Lees meer
23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer