Standaard pensioendatum

De standaard pensioendatum geeft de leeftijd aan waarop het ouderdomspensioen standaard ingaat.

Bij Mhpf is dit dezelfde dag als de dag waarop de AOW ingaat. Dit is 67 jaar vanaf 1 januari 2024.

AOW ingangsdatum

Jaar AOW Leeftijd
2023 66 + 10 maanden
2024 67 jaar
2025 67 jaar
2026 67 jaar
2027 67 jaar

Pensioen 65 en 67 jaar

Vragen van deelnemers ontstaan door de manier waarop wij uw pensioen hebben opgebouwd en vervolgens door de overheid wordt gecommuniceerd via de website https://www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Was u voor 1 januari 2013 werkzaam bij een van de werkmaatschappijen van Mediahuis Nederland (voorheen TMG) dan hebben wij uw pensioen opgebouwd als pensioen dat ingaat op 65 jaar (tot 1 januari 2013 was 65 jaar de pensioenrichtleeftijd). U ziet dat op uw pensioenoverzicht (UPO) en u ziet dat in  https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/. Ook ziet u dat het pensioen dat u bij ons opbouwt na 1 januari 2013 als pensioen dat ingaat op 67 jaar.

Uw (eventuele) polis tot 65 en tot 67 jaar (zie hierboven) rekenen wij dan om naar de standaard pensioendatum van 67 jaar.  U kunt er ook voor kiezen uw  ouderdomspensioen te vervroegen of uit te stellen.

U kunt uw pensioen tussen uw 57ste en 72ste  jaar laten ingaan. Uw (eventuele) polis tot 65 en tot 67 jaar rekenen wij dan om naar de leeftijd die u zelf kiest en wordt als één ouderdomspensioen uitbetaald.

 

Hoe regelt u uw ingangsdatum pensioen?

U ontvangt van Mhpf minimaal 3 maanden voorafgaand aan uw AOW-ingangsdatum uw eerste pensioenbrief.

Echter als u uw pensioen afwijkend van de AOW-ingangsdatum in wilt laten gaan, dient u dit zelf aan ons te melden. Over het moment waarop u uit dienst gaat om met pensioen te gaan moet u uiteraard zelf overleg plegen met uw werkgever. Dat dient u minimaal drie maanden voorafgaand aan de door u gewenste pensioendatum te doen. U meldt ons uw verzoek voor een vervroeging of uitstel van uw pensioen door een e-mail te sturen naar  info@mhpf.nl

 

Als u vragen heeft over de hoogte van uw pensioen of over andere pensioenmogelijkheden neemt u dan   contact met ons op via de e-mail info@mhpf.nl of telefonisch via 088 -8241505/06 / 06 23332804 / 06 12187894.

 

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer