Als u bij Mhpf pensioen opbouwt, ontvangt u uw pensioen vanaf het moment dat u ook AOW ontvangt. Dit tijdstip is afhankelijk van uw leeftijd (geboortedatum). Dit kunt u hier te weten komen.

Als u op www.mijnpensioenoverzicht.nl kijkt, krijgt u wellicht de indruk dat u reeds op 65-jarige leeftijd pensioen van Mhpf zult ontvangen. Dit kan echter verwarrend zijn.

De pensioenspecialisten bij Mhpf krijgen regelmatig vragen van deelnemers waarom zij op 65-jarige leeftijd nog geen pensioen van Mhpf ontvangen. Zij leggen dit als volgt uit:  “Oorzaak van de verwarring ligt in de stijgende AOW-leeftijd als gevolg van de toenemende levensverwachting. Indien je al pensioen opbouwde bij Mhpf vóór 2012, dan gold een pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar door de toenemende levensverwachting besloot het pensioenfonds in 2012 in lijn met de stijgende AOW-leeftijd ook de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken richting 67 jaar.”

Deelnemers die al vóór 2012 bij Mhpf pensioen opbouwen, doen dit via twee verschillende polissen: de ouderdomspensioenpolis (OP) 65 jaar (tot 2012) en de ouderdomspensioenpolis 67 jaar (2012 en later).

Op de overheidswebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt de suggestie gewekt dat het opgebouwde pensioen van vóór 2012 in de OP 65 jaar pensioenpolis wordt uitgekeerd op 65 jarige leeftijd. Dit is niet juist. Beide polissen, zowel de OP 65 jaar polis alsook de OP 67 jaar polis, worden standaard uitgekeerd op de AOW-leeftijd van een deelnemer.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen éérder met pensioen te gaan. In dit geval dient u  3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van uw vroegpensioen een verzoek bij ons in te dienen.

In 2021 bereiken deelnemers de AOW-leeftijd wanneer zij 66 jaar en 4 maanden oud zijn. Door het uitstellen van de OP 65 jaar polis en het eventueel vervroegen van de OP 67 jaar polis zal het bereikbaar ouderdomspensioen kunnen afwijken van het pensioenbedrag dat op de genoemde website staat vermeld, zo leggen de pensioenexperts van Mhpf uit.

Meest recente nieuws

25 januari 2023

De invoering van de keuzemogelijkheid ‘bedrag ineens’ is opnieuw uitgesteld

De keuzemogelijkheid “bedrag ineens” is uitgesteld tot tenminste 1 januari 2024 maar deze datum is nog niet zeker.
Lees meer
23 januari 2023

Beleggingsrendement 2022 van Mhpf: -20,6%

Rentestijging domineert moeilijk beleggingsjaar.
Lees meer
13 januari 2023

Beleidsdekkingsgraad daalt in december naar 124,5%

14,33% toeslag keert stijgende trend
Lees meer