Als u bij Mhpf pensioen opbouwt, ontvangt u uw pensioen vanaf het moment dat u ook AOW ontvangt. Dit tijdstip is afhankelijk van uw leeftijd (geboortedatum). Dit kunt u hier te weten komen.

Als u op www.mijnpensioenoverzicht.nl kijkt, krijgt u wellicht de indruk dat u reeds op 65-jarige leeftijd pensioen van Mhpf zult ontvangen. Dit kan echter verwarrend zijn.

De pensioenspecialisten bij Mhpf krijgen regelmatig vragen van deelnemers waarom zij op 65-jarige leeftijd nog geen pensioen van Mhpf ontvangen. Zij leggen dit als volgt uit:  “Oorzaak van de verwarring ligt in de stijgende AOW-leeftijd als gevolg van de toenemende levensverwachting. Indien je al pensioen opbouwde bij Mhpf vóór 2012, dan gold een pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar door de toenemende levensverwachting besloot het pensioenfonds in 2012 in lijn met de stijgende AOW-leeftijd ook de pensioengerechtigde leeftijd op te trekken richting 67 jaar.”

Deelnemers die al vóór 2012 bij Mhpf pensioen opbouwen, doen dit via twee verschillende polissen: de ouderdomspensioenpolis (OP) 65 jaar (tot 2012) en de ouderdomspensioenpolis 67 jaar (2012 en later).

Op de overheidswebsite www.mijnpensioenoverzicht.nl wordt de suggestie gewekt dat het opgebouwde pensioen van vóór 2012 in de OP 65 jaar pensioenpolis wordt uitgekeerd op 65 jarige leeftijd. Dit is niet juist. Beide polissen, zowel de OP 65 jaar polis alsook de OP 67 jaar polis, worden standaard uitgekeerd op de AOW-leeftijd van een deelnemer.

Uiteraard kunt u ervoor kiezen éérder met pensioen te gaan. In dit geval dient u  3 maanden voorafgaand aan de ingangsdatum van uw vroegpensioen een verzoek bij ons in te dienen.

In 2021 bereiken deelnemers de AOW-leeftijd wanneer zij 66 jaar en 4 maanden oud zijn. Door het uitstellen van de OP 65 jaar polis en het eventueel vervroegen van de OP 67 jaar polis zal het bereikbaar ouderdomspensioen kunnen afwijken van het pensioenbedrag dat op de genoemde website staat vermeld, zo leggen de pensioenexperts van Mhpf uit.

Meest recente nieuws

13 september 2022

Beleidsdekkingsgraad loopt in augustus op naar 122,0%

Inflatie en rentes blijven oplopen
Lees meer
05 september 2022

Mhpf verhoogt pensioenen per 1 oktober 2022

2,03% erbij voor alle deelnemers.
Lees meer
21 juli 2022

Beleggingsrendement Mhpf in tweede kwartaal -10,9%

Inflatie, recessie-angst en oplopende rente doen invloed gelden
Lees meer