Wat moet ik doen?

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Mhpf wordt over uw huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch geïnformeerd door de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.
  • Als u woont en trouwt in het buitenland, dan wordt Mhpf niet automatisch geïnformeerd. Stuurt u dan een kopie van de huwelijksakte op. U kunt dit doen via de post, via de e-mail of via de website.
 • Samenlevingsovereenkomst
  • Wie gaat samenwonen heeft niet automatisch recht op partnerpensioen. Als u wilt dat uw partner recht krijgt op partnerpensioen, dan moet u hiervoor bij de notaris een samenlevingsovereenkomst opstellen. Daarna stuurt u een kopie van de overeenkomst naar Mhpf zodat uw partner kan worden geregistreerd voor het partnerpensioen.
  • Een vereiste is verder dat u en uw partner ten minste 6 maanden voor pensionering op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u van Mhpf een bevestiging dat uw partner is geregistreerd voor het partnerpensioen.
 • Ouderdomspensioen niet omzetten in partnerpensioen

  Als u niet wilt dat bij uitdiensttreding automatisch een deel van uw ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen dan kunt u dit Mhpf laten weten door het Partnerpensioen uitruilformulier in te vullen. U en uw partner moeten dit beiden ondertekenen. U krijgt dit formulier automatisch van Mhpf als u uit dienst gaat.

   

https://youtu.be/zjahrvE9aRw

Als u binnenkort gaat trouwen of samenwonen, heeft u meestal veel zaken te regelen. Een drukke en gezellige tijd met familie en vrienden breekt voor velen aan. Maar dit is ook een goed moment om eens naar uw financiële situatie te kijken. Trouwt u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden en wat zijn daarvan de financiële consequenties? Wat betekent uw huwelijk voor uw pensioen en dat van uw partner met wie u trouwt?

Als u gaat samenwonen, kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap of voor een samenlevingscontract. Elke vorm kent weer z’n eigen pensioenbepalingen.

Geen partnerpensioen

Nu u niet meer in dienst bent bij Mediahuis Nederland of bij een van de bij Mhpf aangesloten bedrijven heeft uw partner met wie u bent getrouwd of met wie u een geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract heeft geen recht meer op partnerpensioen wanneer u komt te overlijden. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft u houden ook wanneer u uit dienst gaat.