Wat moet ik doen?

 • Huwelijk en geregistreerd partnerschap
  • Mhpf wordt over uw huwelijk of geregistreerd partnerschap automatisch geïnformeerd door de Basisregistratie Personen (BRP). U hoeft dus zelf geen actie te ondernemen.
  • Als u woont en/of trouwt in het buitenland, dan wordt Mhpf niet automatisch geïnformeerd. Stuurt u dan een kopie van de huwelijksakte op. U kunt dit doen via de post, via de e-mail of via de website.
 • Samenlevingsovereenkomst
  • Wie gaat samenwonen heeft niet automatisch recht op partnerpensioen. Als uw partner wilt dat u recht krijgt op partnerpensioen, dan moet u hiervoor bij de notaris een samenlevingsovereenkomst opstellen. Daarna stuurt u een kopie van de overeenkomst naar Mhpf zodat u kan worden geregistreerd voor het partnerpensioen.
  • Een vereiste is verder dat u en uw partner ten minste 6 maanden voor pensionering op hetzelfde adres staan ingeschreven bij de gemeente. Als u aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt u van Mhpf een bevestiging dat u bent geregistreerd voor het partnerpensioen.
 • Ouderdomspensioen niet omzetten in partnerpensioen

  Als u en uw partner niet willen dat bij een eventuele uitdiensttreding van uw partner automatisch een deel van het ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen dan kunt u dit Mhpf laten weten door het Partnerpensioen uitruilformulier in te vullen. U en uw partner moeten dit beiden ondertekenen. Uw partner krijgt dit formulier automatisch van het fonds bij uitdiensttreding.

   

https://youtu.be/zjahrvE9aRw

Als u binnenkort gaat trouwen of samenwonen, heeft u meestal veel zaken te regelen. Een drukke en gezellige tijd met familie en vrienden breekt voor velen aan. Dit is ook een goed moment om eens naar uw financiële situatie te kijken. Trouwt u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden en wat zijn daarvan de financiële consequenties? En welke gevolgen hebben huwelijk of samenwonen voor uw pensioen en dat van uw partner?

Als u gaat samenwonen, kunt u kiezen voor een geregistreerd partnerschap of voor een samenlevingscontract. Elke vorm kent weer z’n eigen pensioenbepalingen.

Partnerpensioen

Als u gaat trouwen of een geregistreerd partnerschap afsluit, heeft u bij het overlijden van uw partner automatisch recht op partnerpensioen. Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mediahuis Nederland een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als uw partner overlijdt tijdens dienstverband bij MH  NL of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, u verzekerd bent van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door uw partner te behalen ouderdomspensioen.

Als uw partner uit dienst gaat bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere aangesloten bedrijven dan bent u echter niet meer verzekerd bij het overlijden van uw partner. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van het ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat uw partner op de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor u wanneer uw partner zou komen te overlijden.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien uw partner al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan is onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft uw partner houden bij uitdiensttreding.

Tenslotte is het belangrijk om te weten dat wanneer u trouwt of gaat samenwonen na de pensionering van uw partner u geen recht heeft op een partnerpensioen.