Waarvoor gebruiken we de omrekenfactoren?

De meeste deelnemers aan deze pensioenregeling hebben pensioen opgebouwd in verschillende pensioenregelingen met verschillende pensioenleeftijden: 65 en 67 jaar. Als u met pensioen gaat rekenen wij deze verschillende pensioenen om naar één pensioen met één pensioenleeftijd. Hiervoor gebruiken we omrekenfactoren. Met deze factoren kunnen we de verschillende `pensioenpotjes´ dus omrekenen naar uw gewenste pensioenleeftijd. Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in nabestaandenpensioen. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds ook omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

Wat zijn omrekenfactoren?

Omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen daardoor elk jaar wijzigen. Ze zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Uw pensioenuitkering wordt uiteindelijk berekend met de factoren die gelden per de datum dat u met pensioen gaat. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren hier.

Wanneer ontvang ik een Uniform Pensioenoverzicht?

U ontvangt een Uniform Pensioen Overzicht (UPO):

–  Als u werkt bij Mediahuis NL of bij een van de andere bedrijven die bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) zijn aangesloten, ontvangt u elk jaar in september een UPO;

–  Als u vertrekt bij Mediahuis NL of bij een van de aangesloten bedrijven dan ontvangt een UPO. Daarna ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO, mits u verzekerd bent bij Mhpf;

– Bent u een ex-werknemer maar nog wel verzekerd bij Mhpf dan ontvangt u eens in de vijf jaar een UPO;

– Bent u met pensioen? Dan ontvangt u ieder jaar een UPO.

Ex-werknemers ontvangen ook elk jaar een UPO omdat wijde UPO niet digitaal kunnen verstrekken.

De meest recente UPO is in 2020 verstrekt.

Hoe komt het dat ik mijn aanspraken bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds niet terugzie op www.mijnpensioenoverzicht.nl?

Dit is mogelijk wanneer u uw opgebouwde pensioenaanspraken bij het Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) heeft overgedragen aan uw huidige pensioenfonds c.q. verzekeraar. Als u om een andere reden uw aanspraken niet kunt zien dan adviseren wij u contact met ons op te nemen.

Als u onlangs in dienst bent gekomen zijn uw gegevens nog niet doorgegeven aan het pensioenregister. We doen maar één keer per kwartaal een upload naar het pensioenregister.