1e kwartaalbericht 2023

Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2023: 123,4% (1,1% daling ten opzichte van eind 2022)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2023: 114,6% (1,8% stijging ten opzichte van eind 2022)
  • Rendement beleggingen eerste kwartaal: +3,2%
  • Belegd vermogen 31 maart 2023: € 1,16 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht. De rente veranderde bijna niet en het beleggingsrendement was positief na vier kwartalen in het rood te zijn geëindigd.

De beleidsdekkingsgraad daalde licht naar 123,4% doordat de per 1 januari toegekende indexatie van alle pensioenen met 14,3% vertraagd doorwerkt.

Er was in het eerste kwartaal beroering rond de bankensector, maar die heeft Mhpf nauwelijks geraakt. Met uitzondering van vastgoed droegen alle beleggingscategorieën bij aan het positieve kwartaalrendement.

Gepensioneerden hebben in de eerste maanden van 2023 hun verhoogde pensioenuitkering al ontvangen. Werkende deelnemers zien hun nieuwe bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Als pensioenfonds kijkt Mhpf vooruit naar de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op de website is een Q&A opgenomen. De veranderingen raken alle deelnemers, ook de reeds gepensioneerden. Mhpf werkt bij de implementatie van de aanstaande wetgeving nauw samen met Mediahuis en Keesing. De wetswijziging die deelnemers in staat stelt op pensioendatum eenmalig 10% van hun opgebouwde pensioen op te nemen, is onderdeel van dat wetgevingspakket en de invoeringsdatum is nog niet zeker.

Meest recente nieuws

16 augustus 2023

Dat nieuwe pensioenstelsel; wat betekent dat voor mij?

Op maandag 21 augustus start het ministerie van Sociale Zaken met een grote publiekscampagne over het nieuwe stelsel.
Lees meer
31 juli 2023

Interview met Mhpf in PensioenPro

De pensioensector is ‘communicatief heel zwak’ en moet veel meer de media opzoeken, stelt Arno Reekers,
Lees meer
24 juli 2023

2e kwartaalbericht 2023

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het tweede kwartaal licht.
Lees meer