1e kwartaalbericht 2023

Hoofdpunten:

  • Beleidsdekkingsgraad 31 maart 2023: 123,4% (1,1% daling ten opzichte van eind 2022)
  • Actuele UFR-dekkingsgraad 31 maart 2023: 114,6% (1,8% stijging ten opzichte van eind 2022)
  • Rendement beleggingen eerste kwartaal: +3,2%
  • Belegd vermogen 31 maart 2023: € 1,16 miljard

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal licht. De rente veranderde bijna niet en het beleggingsrendement was positief na vier kwartalen in het rood te zijn geëindigd.

De beleidsdekkingsgraad daalde licht naar 123,4% doordat de per 1 januari toegekende indexatie van alle pensioenen met 14,3% vertraagd doorwerkt.

Er was in het eerste kwartaal beroering rond de bankensector, maar die heeft Mhpf nauwelijks geraakt. Met uitzondering van vastgoed droegen alle beleggingscategorieën bij aan het positieve kwartaalrendement.

Gepensioneerden hebben in de eerste maanden van 2023 hun verhoogde pensioenuitkering al ontvangen. Werkende deelnemers zien hun nieuwe bedragen op Mijnpensioenoverzicht.nl.

Als pensioenfonds kijkt Mhpf vooruit naar de invoering van de Wet toekomst pensioenen (Wtp). Op de website is een Q&A opgenomen. De veranderingen raken alle deelnemers, ook de reeds gepensioneerden. Mhpf werkt bij de implementatie van de aanstaande wetgeving nauw samen met Mediahuis en Keesing. De wetswijziging die deelnemers in staat stelt op pensioendatum eenmalig 10% van hun opgebouwde pensioen op te nemen, is onderdeel van dat wetgevingspakket en de invoeringsdatum is nog niet zeker.

Meest recente nieuws

15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer
25 januari 2024

Deelnemersvragen en antwoorden na mededeling geen verhoging pensioen per 1 januari 2024

Een aantal deelnemers heeft naar aanleiding van het nieuwsbericht dat Mhpf de pensioenen per 1 januari 2024 niet ...
Lees meer