Mhpf kijkt voordat het aandelen in een bedrijf koopt kritisch naar de risico’s die verbonden zijn aan activiteiten van dat bedrijf. Daarbij gaat het om het financiële risico bij plotseling verlies van marktaandeel of dure terugroepacties, maar ook om schadelijke producten en milieu-effecten waarop het bedrijf aangesproken kan worden.

Voor een aantal risico’s hanteert Mhpf uitsluitingsbeleid en voor andere risico’s dialoog. Dialoog klinkt vaag, dus wat houdt het eigenlijk in?

Dialoog is simpel gezegd een manier om je aandeelhoudersrechten uit te oefenen. Als aandeelhouder ben je mede-eigenaar en beslis je dus mee over de koers van het bedrijf. Bij het aangaan van een dialoog probeer je het bedrijf ervan te overtuigen dat het prioriteit moet geven aan bepaalde zaken die jij als aandeelhouder als risico of kans ziet. Die kansen en risico’s kunnen over van alles gaan: productportfolio, milieuvervuiling, beloning, en het respecteren van mensenrechten. Dat gaat via brieven en gesprekken met de bedrijfsleiding.

In 2022 berichtte Mhpf dat het indirect een voorstel op de agenda van de aandeelhoudersvergadering van Google had gekregen. Dat ging niet zonder slag of stoot, want met name de Amerikaanse technologiebedrijven staan niet erg open voor aandeelhoudersbemoeienis. Ook in 2022 heeft Mhpf samen met andere Nederlandse pensioenfondsen een grote supermarktketen ervan proberen te overtuigen dat zonder scherp toezicht in de toeleveringsketen er grote ontbossingsrisico’s op het bord van de consument belanden. En dat is een reputatierisico voor de supermarkt.

Bij kleinere, industriële bedrijven werkt die dialoog (ook wel aangeduid met de Engelse term “engagement”) vaak goed. Sinds de Russische inval in Oekraïne is er veel focus op voldoende munitieproductie. Een Duitse wapenfabrikant, waarin Mhpf belegt, kocht in 2023 een concurrent op die ook munitie met witte fosfor maakte. Mhpf wil niet in zulke chemische wapens beleggen en heeft druk uitgeoefend om die activiteiten af te bouwen en daar een concreet tijdspad aan te hangen. Met succes, want half december committeerde deze fabrikant zich publiekelijk aan die afbouw.

Conclusies? Bij kleinere bedrijven werkt dialoog vaak beter. Europese bedrijven staan iets meer open voor dialoog dan Amerikaanse. Het is belangrijk dat de dialoog een duidelijk doel heeft en dat dit meetbaar is. En kennis is macht: alleen na een goede analyse van het risico en hoe dat risico het bedrijf raakt, kan een belegger een effectieve dialoog voeren.

Werkt dialoog? Soms wel, soms niet. Bij de energietransitie concluderen sommige pensioenfondsen dat dialoog slechts een doekje voor het bloeden is, en sluiten beleggingen in bijvoorbeeld olie- en gasbedrijven volledig uit. Andere beleggers denken bedrijven wel in beweging te kunnen krijgen, zodat ze met betere plannen komen om hun bedrijfsvoering aan te passen aan de verwachte veranderingen. Mhpf zet in op dialoog met olie- en gasbedrijven.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer