Het bestuur van Mhpf heeft besloten uw pensioen per 1 januari 2024 niet te verhogen. Het bestuur komt tot dit besluit door te kijken naar de ontwikkeling van de prijzen over de periode tussen oktober 2022 en oktober 2023, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de genoemde periode heeft het CBS een daling van het prijsindexcijfer van 0,4% vastgesteld.

Bouwt u pensioen op bij Mhpf? Dan blijft de franchise in 2024 ongewijzigd op € 15.000,-. Ontvangt u al pensioen van Mhpf? Dan ontvangt u in januari de pensioenspecificatie met daarin uw netto pensioen in 2024.

Toeslagbeleid Mhpf

Om de pensioenen te kunnen verhogen kijken we, zoals gezegd, eerst naar de door het CBS berekende ontwikkeling van de prijzen over het afgelopen jaar. Vervolgens bepaalt de financiële positie van het pensioenfonds of we met deze volledige prijsontwikkeling de pensioenen kunnen verhogen, of slechts met een deel.

Hoe werkt de vaststelling van de toeslag precies? 

Als voorbeeld nemen we de toeslag per 1 januari 2023. De prijsstijging over de periode oktober 2021 – oktober 2022 was toen ruim 14%. Of een deel of de volledige prijsstijging mag worden toegekend, is afhankelijk van de financiële positie van het fonds. Want er moet ook ná verhoging van de pensioenen altijd voldoende vermogen overblijven, zodat Mhpf financieel gezond blijft. Daarnaast moet het fonds ermee rekening houden dat de pensioenen ook in de toekomst nog kunnen worden verhoogd. Op basis van deze regels konden we de pensioenen per 1 januari 2023 met 14,33% verhogen.

Toeslagbepaling per 1 januari 2024

Nu zitten we in een heel andere situatie. De prijzen daalden van oktober 2022 – oktober 2023 met 0,4%. Vanwege deze daling is er dus geen basis voor de verhoging van de pensioenen. Daarom mag Mhpf volgens het toeslagbeleid de pensioenen niet verhogen, ook al laat de financiële positie van het fonds dat wel toe.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer