Mhpf hoeft niet te korten op de pensioenen. Dat heeft het bestuur van het fonds bekend gemaakt. Hoewel Mhpf vorige maand meldde dat er geen toeslag op het pensioen kan wordt verleend, is het goed te weten dat korting van de pensioenen bij Mhpf niet aan de orde is. Dit in tegenstelling tot verschillende andere pensioenfondsen die hiermee wél worden geconfronteerd.

In de media was de laatste weken veel aandacht voor het eventueel korten op de pensioenen door grote fondsen als ABP en het Pensioenfonds Zorg & Welzijn. Door de tijdelijke versoepeling van de kortingsregels als gevolg van het pensioenakkoord lijken deze pensioenfondsen nu net de dans te ontspringen. Dat geldt ook voor andere grote fondsen zoals PME en PMT in de metaalsector.

De beleidsdekkingsgraad van Mhpf bedroeg in december 2020 102,4%. Een toeslag op de pensioenen kan alleen worden verleend als de deze 110% of hoger is. Korting op de pensioenen is noodzakelijk, als de financiële positie van een pensioenfonds dit vereist. Dat is het geval als de beleidsdekkingsgraad is gedaald onder 90%. Bij Mhpf is dit dus niet aan de orde. Ook onder de regels die golden vóór de tijdelijke versoepeling zou het pensioenfonds niet hoeven te korten.

Fondsen die net op de grens van 90% balanceren, zijn bijvoorbeeld de bedrijfstakfondsen voor de vleesverwerkende industrie (VLEP) en de schoonmaakbranche. Verder valt als gevolg van de gewijzigde regels bij een aantal pensioenfondsen, waar toch nog ingegrepen moet worden, de korting lager uit.

In de periode tussen 2022 en 2026 wordt overgestapt op het nieuwe pensioenstelsel. Dat vloeit voort uit het gesloten pensioenakkoord. De nieuwe kortingsregels gelden vooralsnog alleen voor het jaar 2021. Kabinet en sociale partners zijn nog in overleg om voor de periode hierna een passende oplossing te vinden.

Meest recente nieuws

23 april 2024

1e kwartaalbericht 2024

De financiële positie van Mediahuis Nederland Pensioenfonds (Mhpf) veranderde in het eerste kwartaal als gevolg van stijgende aandelenkoersen.
Lees meer
15 april 2024

Mhpf zoekt twee nieuwe leden voor Raad van Toezicht

Mhpf is op zoek naar twee nieuwe leden voor zijn Raad van Toezicht (RvT). De vacatures betreffen de ...
Lees meer
14 februari 2024

Wijziging in de Keesing pensioenregeling vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 heeft  Keesing Media Group een nieuwe overeenkomst voor de uitvoering van de pensioenregeling afgesloten ...
Lees meer