Beleidsdekkingsgraad

De beleidsdekkingsgraad steeg in 2017 van 103,0% naar 111,5%. Concreet betekent dit dat voor elke uit te betalen euro aan pensioen ruim € 1,11 aan beleggingen aanwezig is. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad is een maatstaf voor de financiële positie van een pensioenfonds en bepaalt mede of een toeslag of korting op het pensioen wordt toegepast.

Toeslag

Tpf kan een toeslag op uw pensioen geven om te voorkomen dat toekomstige pensioenuitkeringen worden uitgehold door inflatie. Vereiste daarbij is echter dat de beleidsdekkingsgraad van Tpf 110% of hoger is. Daarmee is toeslagverlening altijd voorwaardelijk en geen recht. Bovendien kan het pensioenfondsbestuur het toeslagbeleid in de toekomst wijzigen. De beleidsdekkingsgraad van Tpf lag eind 2017 net boven 110%. Het bestuur heeft de maximale toegestane toeslag verleend op de pensioenuitkeringen van 0,15% per 1 januari 2018.

Belegd vermogen en rendement

Tpf had eind 2017 een totaal belegd vermogen van € 1.195,9 miljoen tegen € 1.162,9 miljoen eind 2016 (zie tabel). Dit belegd vermogen heeft het fonds nodig om aan alle deelnemers nu en in de toekomst de pensioenuitkeringen te kunnen betalen.

Het beleggingsrendement, uitgedrukt als percentage van het gemiddeld totaal belegd vermogen, bedroeg in 2017 4,6%. In 2016 was dit nog 9,1%. Het beleggingsrendement was hoger dan het benchmarkrendement van 4,2%. Vooral obligaties haalden een hogere rendement dan de benchmark. Een benchmark is een vooraf vastgestelde en objectieve rendementsmaatstaf voor de beleggingsportefeuille.

Aandelen en vastgoed leverden in 2017 met respectievelijk 13,9% en 14,0% de grootste bijdrage aan het rendement. Onder meer de lage rente maakt dat beleggers steeds meer kiezen voor meer risicovolle beleggingen met hoge rendementsverwachtingen.

Tpf belegde eind 2017 voor 56,2% in staats- en bedrijfsobligaties, 31,2% in aandelen, 5,2% in vastgoed en 7,4% in high yield obligaties.

Vermogensbeheer

Sinds 1 januari 2017 is NN Investment Partners (NNIP) de fiduciair beheerder van de beleggingsportefeuille van Tpf. Met de aanstelling van NNIP kan Tpf op verantwoorde wijze in meer beleggingscategorieën beleggen, kan het risico-management verfijnd worden en is er meer capaciteit om te anticiperen of te reageren op relevante marktontwikkelingen.

De keuze voor een fiduciair beheerder, genomen in 2016, is geheel in lijn met de steeds strengere eisen die aan een professioneel en deskundig pensioenfondsbestuur worden gesteld. Daarnaast heeft Tpf in 2017 een externe vermogensbeheerder aangesteld voor de deelportefeuille staatsobligaties, die daarvoor intern werd beheerd. De belangrijkste reden voor het outsourcen van het staatsobligatiebeheer was het terugbrengen van het continuïteitsrisico in de beleggingsorganisatie van Tpf. Ook speelde de wens mee om het beheer van renteswaps en staatsobligaties te combineren.

Door die twee ontwikkelingen stegen de vermogensbeheerkosten in 2017 met 16% ten opzichte van 2016. De totale uitvoeringskosten die Tpf maakte voor het pensioenbeheer, zoals de pensioen- en financiële administratie, bedroegen in 2017 0,55% van het gemiddeld totaal belegd vermogen. In 2016 was dit 0,49%. Klik hier voor het hele Tpf jaarverslag.

Meest recente nieuws

09 november 2023

Foto-impressie van Mhpf gepensioneerdendag 2023

Lees meer
07 november 2023

Gepensioneerdendag zeer geslaagd

Het Van der Valk Hotel Zuidas was zaterdag 4 november j.l. opnieuw het toneel voor de gepensioneerdendag van ...
Lees meer
02 november 2023

Pensioen3daagse 7 t/m 9 november

Van 7 t/m 9 november vindt voor de 13e keer de Pensioen3daagse plaats. Veel werkgevers, pensioenaanbieders en -adviseurs doen ...
Lees meer