Wat moet ik doen?

  • Uw partner of nabestaande(n) hoeft uw overlijden niet aan Mhpf door te geven

    De Basisregistratie Personen (BRP) geeft dit automatisch aan het fonds door, behalve als u in het buitenland woonde. Dan moeten uw nabestaanden of de uitvoerder van uw nalatenschap Mhpf hierover informeren. Vervolgens neemt het fonds met uw nabestaande(n) contact op en kan het partnerpensioen en/of wezenpensioen aan uw nabestaanden worden uitgekeerd, Dit vindt plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u bent overleden.

  • Ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen

    Als u niet wilt dat automatisch een deel van uw ouderdomspensioen wordt omgezet in partnerpensioen dan kunt u dit Mhpf laten weten door het Partnerpensioen uitruilformulier in te vullen. U en uw partner moeten dit beiden ondertekenen.

Als u komt te overlijden, komen er naast rouw en verdriet ook veel zakelijke onderwerpen op uw partner en/of nabestaande(n) af.

Voor u als partner en/of nabestaande(n) is het in alle hectiek geruststellend te weten dat uw dierbare overledene het pensioen voor u bij Mhpf goed geregeld heeft.

Hoe gaat dit pensioen voor uw partner en/of nabestaande(n) er nu precies uitzien?

Partnerpensioen op risicobasis

Als u uit dienst gaat is uw partner niet meer verzekerd bij uw overlijden. Dit is overeenkomstig de pensioenregeling van Mediahuis Nederland die op 1 januari 2017 is ingegaan. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het op de datum van uw uitdiensttreding opgebouwde ouderdomspensioen. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden. U kunt er echter ook voor kiezen dit niet te doen.

NB.  Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregeling van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft u houden bij uw uitdiensttreding.

 Wezenpensioen

Ook voor uw kinderen is gezorgd. Zij ontvangen tot hun 18e jaar een zogenoemd wezenpensioen. Voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en studeren kan het wezenpensioen doorlopen tot uiterlijk hun 27ste verjaardag.

Pleeg- en stiefkinderen kunnen ook in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het door u te behalen ouderdomspensioen.