Wat moet u doen?

  • Uw partner of nabestaande hoeft uw overlijden niet aan Mhpf door te geven

    De Basisregistratie Personen (BRP) geeft dit automatisch aan het fonds door, behalve als u in het buitenland woonde. Dan moet uw nabestaande of de uitvoerder van uw nalatenschap Mhpf hierover informeren. Vervolgens neemt het fonds met uw nabestaande(n) contact op en kan het partnerpensioen en/of wezenpensioen aan uw nabestaanden worden uitgekeerd, Dit vindt plaats op de eerste dag van de maand die volgt op de maand waarin u bent overleden.

Als u komt te overlijden, komen er naast rouw en verdriet ook veel zakelijke onderwerpen op uw partner en/of nabestaande(n) af.

Voor uw partner en/of nabestaande(n) is het in alle hectiek geruststellend te weten dat u uw pensioen bij Mhpf goed geregeld heeft.

Hoe gaat dit pensioen voor partner en/of nabestaande(n) er nu precies uitzien?

Partnerpensioen op risicobasis

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan dan heeft uw partner bij uw overlijden automatisch recht op partnerpensioen. Dat is ook het geval als bij Mhpf bekend is dat u een samenlevingsovereenkomst bij de notaris heeft afgesloten. Het partnerpensioen gaat in op de eerste dag van de maand na uw overlijden. Het wordt uitgekeerd totdat uw partner zelf overlijdt.

Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mediahuis Nederland een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als u overlijdt tijdens uw dienstverband bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, uw partner verzekerd is van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door u te behalen ouderdomspensioen.

Als u echter uit dienst gaat, is uw partner niet meer verzekerd bij uw overlijden. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van uw ouderdomspensioen uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat u op de datum van uw uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor uw partner wanneer u zou komen te overlijden.

U kunt er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien u al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft u onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft u houden als u uit dienst gaat.

Wezenpensioen

Ook voor uw kinderen is gezorgd. Zij ontvangen tot hun 18e jaar een zogenoemd wezenpensioen. Voor kinderen die ouder zijn dan 18 jaar en studeren kan het wezenpensioen doorlopen tot uiterlijk hun 27ste verjaardag.

Pleeg- en stiefkinderen kunnen ook in aanmerking komen voor een wezenpensioen. Voor kinderen die ouderloos zijn, wordt het wezenpensioen verdubbeld.

Het wezenpensioen bedraagt 14% van het te behalen ouderdomspensioen.