Wat moet u doen?

 • U moet beslissen wanneer u met pensioen wilt gaan

  https://youtu.be/zkgS5llHaNI

  Op de afgesproken datum, later of eerder, of wellicht in deeltijd. Daarnaast kunt u in de tijd variëren met de hoogte van uw pensioen, bijvoorbeeld eerst meer pensioen ontvangen en dan minder.

  Mhpf helpt u graag om op tijd de juiste keuzen te maken die perfect passen bij úw specifieke persoonlijke situatie. Op deze website kunt u veel relevante informatie vinden. Maar u kunt het fonds ook altijd even bellen, mailen of een afspraak maken om langs te komen.

 • Centraal Beheer PPI en extra pensioenaanspraken kopen

  Heeft u bij Centraal Beheer PPI pensioenkapitaal opgebouwd dan kunt u hiermee bij Mhpf pensioenaanspraken kopen. Zo koopt u extra ouderdomspensioen in.
  Als u dit overweegt of hiervoor kiest, neem dat contact op met Mhpf voor meer informatie.

https://youtu.be/zkgS5llHaNI

Pensioen . Het leek altijd zo ver weg. Maar nu gaat u binnenkort met pensioen of u denkt erover om met pensioen te gaan. ‘Met pensioen’ luidt een nieuwe fase in uw leven in, waarin u meer tijd krijgt voor uw hobbies, (klein)kinderen en vrienden of misschien voor het maken van een mooie reis. Maar ‘met pensioen’ heeft ook financiële gevolgen. Het is een moment waarop u voor belangrijke keuzes komt te staan.

Na uw werk bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven bent u nu wellicht elders aan de slag. In uw huidige baan heeft u waarschijnlijk via een pensioenuitvoerder ook pensioen opgebouwd. In de pensioenregeling van uw huidige werkgever kunt u zien wanneer u met pensioen kunt gaan en welke keuzemogelijkheden op pensioengebied er allemaal zijn. U heeft echter ook pensioen opgebouwd bij Mhpf.

Uw pensioenregeling geeft u verschillende keuzemogelijkheden. Zo kunt u het moment kiezen waarop u het pensioen wilt laten ingaan. Uiteraard heeft deze keuze invloed op de hoogte van uw pensioenuitkering.

Zo kunt u:

 • Met pensioen gaan op de afgesproken datum;
 • Eerder met pensioen gaan. Dit kan vanaf uw 57ste jaar;
 • Met deeltijd pensioen gaan. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen. Dit kan vanaf uw 57ste.
 • Later met pensioen gaan. Tot maximaal 5 jaar na uw AOW leeftijd.

Ook kunt u in de tijd variëren met de hoogte van uw pensioen. Bijvoorbeeld:

 • Eerst meer pensioen ontvangen, later minder

Als u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden wilt hebben, kunt u eerst een hoger ouderdomspensioen ontvangen. Dit kan interessant zijn als u bijvoorbeeld in de eerste jaren nog hogere financiële verplichtingen heeft vanwege een eigen huis of studerende kinderen. U kunt dan kiezen voor een hoger pensioen voor een periode van minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar (periode wordt vastgesteld in hele jaren). In de periode daarna ontvangt u minder pensioen.

De hoogte van uw pensioen kunt u zelf bepalen aan de hand van de hoog/laag uitruilfactoren die te vinden zijn in bijlage 2 van de flexibiliseringsfactoren behorend bij het Pensioenreglement. Het lage pensioen mag niet lager zijn dan 75% van het hoge pensioen. In de ‘lage’ periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen in de ‘hoge’ periode.

 • Eerst minder pensioen ontvangen, later meer

Misschien wilt u de eerste jaren van uw pensioen minder pensioen ontvangen en later meer? Bijvoorbeeld omdat uw partner nog werkt. U kunt zelf de periode kiezen waarin u minder ouderdomspensioen ontvangt. Dat kan minimaal 5 jaar en maximaal 10 jaar zijn (periode wordt vastgesteld in hele jaren). In de jaren daarna ontvangt u dan meer pensioen. De hoogte van uw pensioen kunt u zelf vaststellen aan de hand van de laag/hoog uitruilfactoren die te vinden zijn in bijlage 1 van het Pensioenreglement. Het lage pensioen mag niet lager zijn dan 75% van het hoge pensioen. In de ‘lage’ periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen in de ‘hoge’ periode.

Volgens het nieuwe pensioenreglement kunt u vanaf 1 januari 2020 ook besluiten slechts een deel van uw nabestaandenpensioen om te zetten in ouderdomspensioen. U heeft nu de keuze uit 25, 50 en 75%. Natuurlijk kunt ook kiezen voor een volledige pensioenuitruil of geen uitruil.

Als uw partner zelf voldoende pensioen heeft opgebouwd of indien u geen partner heeft, kunt u het partnerpensioen dat u automatisch heeft opgebouwd uitruilen voor extra ouderdomspensioen voor uzelf. Als u dit wilt, ontvangt u meer ouderdomspensioen. In het eerste geval moeten beide partijen schriftelijk akkoord gaan met deze uitruil. Hierop vervallen alle rechten op een partnerpensioen na overlijden. Dit besluit kan niet worden teruggedraaid. De uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen. Indien u geen partner heeft dan wordt het partnerpensioen automatisch uitgeruild voor extra ouderdomspensioen als u met pensioen gaat.

 • Het ouderdomspensioen dat u heeft opgebouwd uitruilen voor extra partnerpensioen

Wellicht wilt u meer pensioen regelen voor uw partner. Dat kan vooral interessant zijn als het partnerpensioen lager uitvalt dan 70% van het ouderdomspensioen. Bijvoorbeeld als gevolg van een eerdere scheiding. Ook kan het lager zijn als u niet meer in dienst bent bij Mediahuis NL of de andere bedrijven die bij Mhpf zijn aangesloten. Bij uw uitdiensttreding en pensionering wordt automatisch al een deel van uw ouderdomspensioen omgezet in partnerpensioen. Het totale partnerpensioen mag echter door uitruil nooit hoger worden dan 70% van het resterende ouderdomspensioen. De uitruil vindt plaats op de ingangsdatum van het pensioen of wanneer u eerder uit dienst gaat.

Loonheffingskorting  

Als u bijna met pensioen gaat, is het toepassen van de loonheffingskorting een van de onderwerpen waarover u een beslissing moet nemen. Wat houdt loonheffingskorting nu precies in en welke actie wordt van u verwacht?

Op uw te ontvangen pensioenuitkering houdt Mhpf loonheffing in. Loonheffing bestaat uit loonbelasting en premies volksverzekeringen voor de Anw (Algemene nabestaandenwet) en de Wlz (Wet langdurige zorg). U hoeft echter niet over uw hele pensioeninkomen belasting en premies te betalen. U heeft namelijk recht op loonheffingskorting. Dit is een korting op de belasting. Door de loonheffingskorting betaalt u minder belasting en premies.

Gaat u bijvoorbeeld AOW én pensioen van Mhpf ontvangen, dan beslist u of u de korting laat toepassen op de AOW óf op het pensioen van Mhpf. Meestal is de keuze voor de loonheffingskorting op het hoogste inkomen het beste. Zorgt u er dus voor dat u maar op één inkomen de loonheffingskorting laat toepassen. Anders betaalt u nu te weinig belasting en moet u later belasting bijbetalen.

U leest meer over de loonheffingskorting op de website van de Belastingdienst.

In Mijnpensioenoverzicht.nl kunt een goed beeld krijgen van alle pensioenrechten die u bij Mhpf en andere pensioenuitvoerders heeft opgebouwd. Ook kunt u zien hoe groot deze rechten zullen zijn op het moment dat u met pensioen gaat.