Wat moet u doen?

 • Overlijden van uw partner

  Mhpf krijgt van de Basisregistratie Personen (BRP) automatisch bericht van dat uw partner is overleden. Als deze echter in het buitenland overlijdt, moet u dit aan Mhpf melden. Vervolgens neemt het fonds contact met u op om het partnerpensioen voor u te verzorgen.

  Als uzelf komt te overlijden dan krijgt Mhpf daarvan ook bericht. Als u echter in het buitenland woonde, moet de uitvoerder van de nalatenschap dit aan het pensioenfonds melden.

 • Verhuizing

  Als u en uw partner naar het buitenland verhuizen of al in het buitenland wonen, moet u uw nieuwe adres aan Mhpf doorgeven.

Uw partner is al enige tijd gepensioneerd en geniet van het pensioen . Het is voor u als partner goed om te weten waar u ‘recht op heeft’. Hieronder kunt u lezen wat het pensioen van uw partner inhoudt. En wat het precies voor u betekent, wanneer uw partner komt te overlijden.

Dit pensioen dat uw partner ontvangt, krijgt deze van:

 1. de overheid (Algemene Ouderdomswet (AOW ));
 2. één of meer pensioenfonds(en) of -verzekeraars, afhankelijk bij hoeveel werkgevers uw partner pensioen heeft opgebouwd gedurende uw loopbaan;
 3. een bank of verzekeraar indien uw partner zelf heeft bijgespaard voor extra pensioen.

Middelloonregeling of eindloonregeling

De pensioenregeling van Mhpf is een middelloonregeling of eindloonregeling met voorwaardelijke toeslagverlening.

De middelloonregeling is een pensioenregeling waarin de hoogte van het ouderdomspensioen is gebaseerd op het gemiddelde loon dat een werknemer ontvangt vanaf het begin tot het einde van zijn of haar diensttijd.

Op 31 december 2015 is de eindloonregeling afgeschaft. Wanneer uw partner op dat moment een hoger eindloonrecht had dan middelloonrecht is het eindloonrecht toegekend.

Voorwaardelijke toeslagen

Uw partner kan ook een verhoging, een toeslag op het pensioen krijgen. Deze toeslagen zijn ‘voorwaardelijk’. Dat wil zeggen dat Mhpf elk jaar besluit of er – afhankelijk van de financiële positie van het fonds – ruimte is om een toeslag te geven. Deze zogenoemde toeslag (indexatie) is bedoeld om de pensioenrechten aan te passen aan de stijging (in procenten) van de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Kijk in Pensioen 1-2-3 onder het kopje Waardevast pensioen welke toeslagen Mhpf de afgelopen jaren heeft verleend.

Partnerpensioen

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft afgesloten, dan heeft u bij het overlijden van uw partner bij automatisch recht op partnerpensioen. Sinds 1 januari 2017 kent de pensioenregeling van Mediahuis Nederland een partnerpensioen op risicobasis. Dit houdt in dat als uw partner overlijdt tijdens het dienstverband bij Mediahuis Nederland of bij een van de andere bij Mhpf aangesloten bedrijven, u  verzekerd bent van een partnerpensioen ter grootte van 70% van het door uw partner te behalen ouderdomspensioen.

Als uw partner uit dienst gaat, bent u echter niet meer verzekerd bij het overlijden van uw partner. Om deze reden wordt standaard een gedeelte van het ouderdomspensioen van uw partner uitgeruild voor een partnerpensioen tot 70% van het ouderdomspensioen dat uw partner op de datum van uitdiensttreding heeft opgebouwd. Hierdoor is er toch een partnerpensioen voor u wanneer uw partner zou komen te overlijden. U en uw partner kunnen er natuurlijk ook voor kiezen dit niet te doen.

NB. Indien uw partner al in dienst was vóór 1 januari 2017 dan heeft deze onder de vorige pensioenregelingen van Mediahuis Nederland wel partnerpensioen opgebouwd en dat blijft uw partner dit houden bij uitdiensttreding.

Tenslotte is het voor u belangrijk het volgende te weten:

 • Als u na pensionering van uw partner getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, dan heeft u bij overlijden van uw partner geen recht op partnerpensioen.
 • Als u na pensionering van uw partner bent gaan samenwonen, dan heeft u bij het overlijden van uw partner geen recht op partnerpensioen.
 • Als uw partner in het verleden het opgebouwde partnerpensioen heeft uitgeruild voor een hoger ouderdomspensioen, dan is er voor u geen partnerpensioen aanwezig.